Đèn tháp Qlight MTG70 MTC70 MTR70

Đường kính: D70mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Qlight MTG60 MTC60 MTR60

Đường kính ngoài: D60mm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp Qlight MTG50 MTC50 MTR50

dạng module, dễ lắp đặt, thay đổi màu, thứ tự màu

Đơn giá: Liên hệ

Đèn theo dõi mức CO2 Qlight ST56MEL-CO₂

phát hiện mức CO2 và báo đèn phù hợp, 400~2000ppm

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp bóng LED Q-light ST45L

1 đến 5 tầng, 12V/24VDC, 110V/220VAC, Ø45mm

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Đèn tháp có còi LED Q-LIGHT ST45L-BZ

Sáng tĩnh, đường kính Ø45mm, 1 đến 5 tầng, còi 90dB.

Đơn giá: 620.000 VNĐ

Đèn tháp ST45L-BZ-3-24-RAG

3 tầng, điện thế 24VDC, Đỏ vàng xanh, âm thanh: 90dB

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Tháp Qlight ST56B

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng tĩnh IP44

Đơn giá: 390.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight EST56L

- 1-3 tầng,

- điện thế 24VDC, 220VAC

- âm thanh Max.90dB

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp LED Qlight ST45ML

1 ~ 5 tầng, sáng tĩnh, đèn led, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 490.000 VNĐ

Đèn tháp Q-light ST56L

1 đến 5 tầng, sáng tĩnh, bóng Led, Ø56mm, IP44

Đơn giá: 690.000 VNĐ

Đèn tháp LED có còi Qlight ST56L-BZ

1 đến 5 tầng, sáng tĩnh, bóng Led, Ø56mm, 90dB, IP44

Đơn giá: 810.000 VNĐ

đèn tháp bóng tim Qlight ST45B

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 390.000 VNĐ

ĐÈN THÁP Q-LIGHT ST45MB

bóng sơi đốt, 1-5 tầng, sáng tĩnh, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Qlight ST45BF

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, sáng nháy , IP44

Đơn giá: 480.000 VNĐ

Đèn tháp 3 tầng Qlight ST45L-3

3 tháp, đèn led, 12V/24VDC, 110V/220VAC, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 690.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Qlight ST80B

từ 1- 5 tầng, Bóng tim sáng tĩnh, Ø80mm, IP44,

Đơn giá: 580.000 VNĐ

Đèn Tháp Qlight ST45LF

1 đến 5 tầng, sáng nháy, Ø45mm, 12, 24VDC, 110, 220VAC, IP44

Đơn giá: 540.000 VNĐ

Đèn Tháp LED Nháy Có Còi Qlight ST45LF-BZ

1 đến 5 tầng,đèn led, sáng nháy, Ø45mm, còi 90dB, IP44

Đơn giá: 780.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Qlight ST80BF

từ 1- 5 tầng, Bóng tim ,sáng nháy, Ø80mm, IP44,

Đơn giá: 700.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Có Còi Qlight ST45B-BZ

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, 90db, sáng tĩnh , IP44

Đơn giá: 510.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Có Còi Qlight ST45BF-BZ

1 đến 5 tầng, bóng tim, Ø45mm, 90db, sáng nháy , IP44

Đơn giá: 610.000 VNĐ

Đèn Tháp Có Còi Qlight ST80B-BZ

từ 1- 5 tầng, Bóng tim ,sáng tĩnh, 90db, Ø80mm, IP44,

Đơn giá: 750.000 VNĐ

Đèn Tháp Báp Động Nhấp Nháy Qlight ST45MBF

1 đến 5 tầng, sáng nháy 60~80 lần/min, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 420.000 VNĐ

Đèn Tháp Báo Động Có Còi Q-LIGHT ST45MB-BZ

1 đến 5 tầng, sáng tĩnh, còi 90dB, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 380.000 VNĐ

đèn tháp có còi Qlight ST45MBF-BZ

1 ~ 5 tầng, sáng nháy 60~80 lần/min, còi 90dB, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 490.000 VNĐ

đèn tháp có còi Qlight ST80BF-BZ

từ 1- 5 tầng, Bóng tim sáng nháy, 90db, Ø80mm, IP44,

Đơn giá: 780.000 VNĐ

đèn tháp LED nháy Qlight ST45MLF

1 ~ 5 tầng, sáng nháy, đèn led, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 540.000 VNĐ

đèn tháp LED có còi Qlight ST45ML-BZ

1 ~ 5 tầng, sáng tĩnh, đèn led, 90db, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 540.000 VNĐ

đèn tháp bóng LED nháy có còi Qlight ST45MLF-BZ

1 ~ 5 tầng, sáng nháy, 90db, đèn led, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 670.000 VNĐ

đèn tháp Qlight ST56BF

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng nháy IP44

Đơn giá: 470.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight ST56B-BZ

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, còi 90db, sáng tĩnh IP44

Đơn giá: 520.000 VNĐ

ĐÈN THÁP CÓ CÒI QLIGHT ST56BF-BZ

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm,90db, sáng nháy IP44

Đơn giá: 590.000 VNĐ

Đèn tháp Q-light ST56MB

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 310.000 VNĐ

Đèn tháp có còi ST56MB-BZ

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt,còi 90db, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 490.000 VNĐ

đèn tháp bóng nháy Qlight ST56MBF

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng nháy, IP44

Đơn giá: 480.000 VNĐ

đèn tháp có còi Qligh ST56MBF-BZ

1 đến 5 tầng, bóng tim, 90db, Ø56mm, sáng nháy, IP23

Đơn giá: 640.000 VNĐ

đèn tháp vuông Qlight SJ

gương xoay, bóng tim , từ 1-3 tầng, 120-140RPM, IP44

Đơn giá: Liên hệ

ĐÈN THÁP LED Q-LIGHT ST56ML

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 588.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight SJ-BZ

gương xoay, bóng tim , từ 1-3 tầng, 90db, 120-140RPM, IP44

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ