Đèn cho xe ưu tiên Qlight SKTLM

LED nháy, vuông 105, đế nam châm, 12/24V, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn xe ưu tiên Qlight SKTLBM

LED nháy, vuông 105, còi 105dB, đế nam châm, 12/24V, IP66

Đơn giá: Liên hệ

đèn cảnh báo cho xe Qlight SKTL

đèn led nháy, vuông 105, 80flash/min, 12/24V, IP66

Đơn giá: 1.500.000 VNĐ

đèn cảnh báo cho xe Qlight SKTLB

LED nháy, vuông 105, 80flash/min, còi 105dB, 12/24V, IP66

Đơn giá: 1.860.000 VNĐ

Đèn xe ưu tiên Qlight S100EM

Gương quay, bóng tim, Ø100, tẩu 12VDC, nam châm, IP54

Đơn giá: 931.000 VNĐ

Đèn xe ưu tiên QLIGHT S100M

Gương quay, bóng tim, tẩu 12VDC, Ø100, 12/24, nam châm, IP54

Đơn giá: 840.000 VNĐ

Đèn còi xe ưu tiên Qlight S100M-BZ

Gương quay, bóng tim, Ø100, 90db, tẩu 12VDC, nam châm, IP54

Đơn giá: 960.000 VNĐ

Đèn báo động QLIGHT S100MLR

Gương quay, LED, Ø100, 12/24, tẩu 12VDC, nam châm, IP54

Đơn giá: 1.020.000 VNĐ

Đèn còi xe ưu tiên Qlight S100MLR-BZ

Gương quay, LED, Ø100, 90db, nam châm, tẩu 12VDC, IP54

Đơn giá: 1.150.000 VNĐ

Đèn xe ưu tiên QLIGHT S125M

Gương quay, bóng tim, Ø125, tẩu 12VDC, nam châm, IP54

Đơn giá: 740.000 VNĐ

Đèn còi xe ưu tiên Qlight S125M-BZ

Gương quay, LED, Ø1250, 90db, nam châm, tẩu 12VDC, IP54

Đơn giá: 860.000 VNĐ

Đèn xe ưu tiên QLIGHT S125MLR

gương quay, bóng led, Ø125, 120~140RPM, 12/24/,IP54

Đơn giá: 1.765.000 VNĐ

Đèn còi xe ưu tiên Qlight S125MLR-BZ

gương quay, bóng led, còi 90dB, Ø125, 120~140RPM, 12/24/,IP54

Đơn giá: 2.059.000 VNĐ

Đèn xe ưu tiên Qlight S80SM

bóng xenon, nháy-tĩnh, Ø80, 12/24/. IP54

Đơn giá: 1.520.000 VNĐ

Đèn xe ưu tiên Qlight S100SM

Bóng xenon nhấp nháy, Ø100, tẩu 12VDC, nam châm, IP54

Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S125SM

bóng xenon, Ø125, 12/24/,IP54

Đơn giá: 2.010.000 VNĐ

đèn xe cảnh sát Qlight SKM

Bóng dây tóc, có 4 nam châm, Có phích cắm, 12/24VDC, 15W

Đơn giá: 1.310.000 VNĐ

đèn xe cảnh sát Qlight SKMH

Bóng dây tóc, có 4 nam châm, Có phích cắm, 12/24VDC, 35W

Đơn giá: 1.390.000 VNĐ

đèn xe cảnh sát Qlight SKMP

Bóng dây tóc, tấm đế nam châm, Có phích cắm, 12/24VDC, 15W

Đơn giá: 1.350.000 VNĐ

đèn xe cảnh sát Qlight SKMPH

Bóng xenon, tấm đế nam châm, Có phích cắm, 12/24VDC, 35w

Đơn giá: 1.390.000 VNĐ

đèn xe cảnh sát Qlight SKMLR

Bóng bóng LED, có 4 nam châm, Có phích cắm, 12/24VDC, 5w

Đơn giá: 1.560.000 VNĐ

đèn xe cảnh sát Qlight SKMPLR

Bóng LED, tấm đế nam châm, Có phích cắm, 12V/24VDC, 5w

Đơn giá: 1.640.000 VNĐ

Đèn xe ưu tiên Qlight QLV

đèn led, sáng nháy, 80RPM, IP56

Đơn giá: Liên hệ

Đèn xe ưu tiên Qlight QLV-SET

đèn led 2 màu, sáng nháy, 135db, 80RPM, IP56

Đơn giá: Liên hệ

Bộ tăng âm cho xe ưu tiên Q-light SAMP

5 loại âm thanh, điện thế 12/24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Đèn xe ưu tiên Q-light ELMS

led, nháy, 80 flashes/min, 126db, IP56

Đơn giá: 24.480.000 VNĐ

Đèn cảnh sát Q-light ELML

led, nháy, 80 flashes/min, 126db, IP56

Đơn giá: 39.660.000 VNĐ

Còi xe ưu tiên Qlight SM-100ND

dùng cho đèn QLV cường độ âm 135dB, 12VDC

Đơn giá: 8.820.000 VNĐ

Đèn xe ưu tiên TBD04

Đèn xe ưu tiên TBD04

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Qlight QA70HLS

bóng led, nháy, Ø72mm, 12/24VDC IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Qlight QA85LSE

bóng led, nháy, Ø85mm, 12/24VDC IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động cho máy nông nghiệp Q-light QA100HL

đèn báo động ,bóng led, Ø100, 12/24/, IP65

Đơn giá: 4.461.000 VNĐ

đèn dùng cho xe nâng QA100HLS

Bóng xenon nhấp nháy, Ø100, 12/24VDC, IP66

Đơn giá: 2.451.000 VNĐ

Đèn báo động cho máy nông nghiệp Q-light QA100UHL

đèn báo động ,bóng led, Ø100, 12/24/, IP65

Đơn giá: 2.451.000 VNĐ

Đèn báo vuông Qlight FLTS

Đèn báo vuông Qlight FLTS

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Báo Động Qlight QA115HLS

bóng led, nháy, Ø115mm, 12/24VDC IP66

Đơn giá: Liên hệ

đèn báo động Qlight QA115HLSP

bóng led, nháy, Ø115mm, 12/24VDC IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động dùng cho máy hạng n Q-light QA140HLS-P

bóng led, nháy, Ø140mm, 12/24VDC IP66

Đơn giá: 4.069.000 VNĐ

Đèn báo động dùng cho máy hạng nặng Q-light S125HLS-P

bóng led, Ø125, 12/24/220V, IP65

Đơn giá: 1.800.000 VNĐ

Đèn cho xe ưu tiên Qlight QA140HLSP

Đèn cho xe ưu tiên Qlight QA140HLSP

Đơn giá: 4.069.000 VNĐ