relay bán dẫn SSR 3P Omron G3PE

Đơn giá: Liên hệ

Relay bán dẫn SSR Omron G3NA

Dòng từ 5 - 90A,

Đơn giá: Liên hệ

Terminal SSR Omron G3S4

0.6A-1A / 75-264VAC, 0.6A-1A / 3-26VDC

Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics ASL-L01SP1-PY

1 RELAY, dùng cho AQG22124, Ø0.6-Ø1.25, 24VDC, IP20

Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics ASL-L01SP0-PY

1 RELAY, dùng cho AQG12124, Ø0.3- Ø1.25, 24VDC, IP20

Đơn giá: Liên hệ

SSR 1P 15A Autonics SRH1-1215-N

SSR 1P 15A, ngõ vào 4-30VDC, ngõ ra 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: Liên hệ

relay bán dẫn Autonics SRH1-1220-N

SSR 1P 20A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 614.800 VNĐ

SSR 1P 30A Autonics SRH1-1230-N

SSR 1P 30A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 721.000 VNĐ

relay bán dẫn Autonics SRH1-1240

SSR 1P 40A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 806.000 VNĐ

SRH1-1260 relay bán dẫn Autonics

SSR 1P 60A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 1.250.800 VNĐ

SSR Autonics SRH1-1420-N

SSR 1P 20A, in: 4-30VDC, out: 48-480VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 636.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2215

SSR 1P 15A, in: 24VDC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 572.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2220

SSR 1P 20A, in: 24VDC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 614.800 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2230

SSR 1P 30A, in: 24VDC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 721.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2240

SSR 1P 40A, in: 24VDC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 806.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2260

SSR 1P 60A, in: 24VDC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 1.250.800 VNĐ

SSR 1P Autonics SRH1-2420

SSR 1P 20A, in: 24VDC, out: 48-480VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 636.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRH1-2430

SSR 1P 30A, in: 24VAC, out: 48-480VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 848.000 VNĐ

SSR 1P 10A Autonics SR1-1210-N

1P 10A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 367.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2460

SSR 1P 60A, in: 24VAC, out: 48-480VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 1.250.800 VNĐ

relay bán dẫn Autonics SR1-1215-N

1P 15A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 382.000 VNĐ

SSR 1P 20A Autonics SR1-1220-N

1P 20A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 396.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-4215

SSR 1P 15A, in: 90-240VAC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 636.000 VNĐ

SSR 1P loại SR1 Autonics

SSR 1P loại SR1 Autonics

Đơn giá: Liên hệ

relay bán dẫn SSR Autonics SRH1-4220

SSR 1P 20A, in: 90-240VAC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 657.200 VNĐ

relay bán dẫn Autonics SR1-1225-N

1P 25A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 403.000 VNĐ

SSR 1P 10A Autonics SR1-1410-N

1P 10A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 48-480VAC

Đơn giá: 394.000 VNĐ

SSR 1P Autonics SR1-1230-N

1P 30A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 501.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-4230

SSR 1P 30A, in: 90-240VAC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 784.000 VNĐ

SSR 1 pha Autonics SRH1-4240

SSR 1P 40A, in: 90-240VAC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 848.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics RH1-4240

SSR 1P 40A, in: 90-240VAC, out: 24-240VAC

Đơn giá: 848.000 VNĐ

relay bán dẫn Autonics SR1-1240

1P 40A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 551.000 VNĐ

SSR 1P 10A Autonics SR1-1410R-N

1P 10A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 48-480VAC

Đơn giá: 394.000 VNĐ

SSR 1P 40A Autonics SR1-1240-N

1P 40A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 551.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-4260

SSR 1P 60A, in: 90-240VAC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 1.272.000 VNĐ

SSR 1 pha Autonics SRH1-A220-N

SSR 1P 20A, in: 4-20mA, out: 100-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 1.484.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRH1-A230-N

SSR 1P, 30A, in: 4-20mA, 100-240VAC, có đế nhôm giải

Đơn giá: 1.675.000 VNĐ

SSR 1P 15A Autonics SR1-1415-N

1P 15A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 48-480VAC

Đơn giá: 615.000 VNĐ

SSR 1P 20A Autonics SRH1-A420-N

SSR 1P 30A, in: 4-20mA, out: 200-480VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 1.830.000 VNĐ

SSR 1P 15A AUTONICS SR1-1415R-N

1P 15A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 48-480VAC

Đơn giá: 615.000 VNĐ