Module Truyền Thông Autonics ARIO Series

Module Truyền Thông Autonics ARIO Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-EC

EtherCAT, 100Mbps,

64 thiết bị,

2 Giắc cắm RJ45

Giá KM còn: 4.095.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.113.000 VNĐ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-MT

ModbusTCP,

64 thiết bị, 2 Giắc cắm RJ45,

USB 2.0

Giá KM còn: 4.095.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.113.000 VNĐ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-MR

ModbusRTU,

32 thiết bị, giắc cắm PCB 5 chân,

USB 2.0

Giá KM còn: 2.748.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.102.000 VNĐ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-PN

ProfiNet, 64 thiết bị,

2 giắc cắm RJ45,

USB 2.0

Giá KM còn: 5.469.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.164.000 VNĐ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-PB

ProfiBus, 32 thiết bị,

giắc cắm D SUB 9 chân,

USB 2.0

Giá KM còn: 5.469.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.164.000 VNĐ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-CL

CC-Link, 32 thiết bị,

giắc cắm PCB 5 chân,

USB 2.0

Giá KM còn: 5.469.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.164.000 VNĐ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-EI

Ethernet/IP, 64 thiết bị,

2 giắc cắm RJ45,

USB 2.0

Giá KM còn: 5.469.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.164.000 VNĐ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-DN

DeviceNet, 32 thiết bị,

giắc cắm PCB 5 chân,

USB 2.0

Giá KM còn: 4.095.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.113.000 VNĐ

Module Nguồn Autonics ARIO-P-T2

Module nguồn 24vdc,

8CH ngõ ra

24vdc

Giá KM còn: 973.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.453.000 VNĐ

Module Nguồn Autonics ARIO-P-T1

Module nguồn 24vdc,

8CH ngõ ra 24vdc

Giá KM còn: 973.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.453.000 VNĐ

Module Nguồn Autonics ARIO-P-F2

Module nguồn 24vdc,

6CH ngõ ra 24vdc

Giá KM còn: 973.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.453.000 VNĐ

Module Nguồn Autonics ARIO-P-F1

Module nguồn 24vdc,

6CH ngõ ra 24vdc

Giá KM còn: 973.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.453.000 VNĐ

Module ngõ vào Autonics ARIO-S-DI04N

Input: 4 NPN,

nguồn 24VDC

Giá KM còn: 973.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.453.000 VNĐ

Module ngõ vào Autonics ARIO-S-DI04P

Input: 4 PNP, nguồn 24VDC

Giá KM còn: 973.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.453.000 VNĐ

Module 4 Ngõ Ra NPN Autonics ARIO-S-DO04N

Output: 4 NPN,

nguồn 24VDC

Giá KM còn: 1.119.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.671.000 VNĐ

Module 8 Ngõ Vào NPN Autonics ARIO-S-DI08N

Input: 8 NPN,

nguồn 24VDC

Giá KM còn: 1.119.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.671.000 VNĐ

Module 4 Ngõ Ra NPN Autonics ARIO-S-DO04P

Output: 4 NPN,

nguồn 24VDC

Giá KM còn: 1.119.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.671.000 VNĐ

Module 8 Ngõ Vào NPN Autonics ARIO-S-DI08P

Input: 8 NPN,

nguồn 24VDC

Giá KM còn: 1.119.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.671.000 VNĐ

Module 8 Ngõ Ra NPN Autonics ARIO-S-DO08N

Output: 8 NPN,

nguồn 24VDC

Giá KM còn: 1.462.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.183.000 VNĐ

Module 8 Ngõ Ra PNP Autonics ARIO-S-DO08P

Output: 8 PNP,

nguồn 24VDC

Giá KM còn: 1.462.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.183.000 VNĐ

Module 2 Ngõ Vào Analog Autonics ARIO-S-AI02C1

2 Ngõ Vào Analog 0 đến 20mA,

12bit, 5VDC & 24VDC

Giá KM còn: 3.009.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.492.000 VNĐ

Module Ngõ Vào Analog Autonics ARIO-S-AI04C1

4 ngõ vào analog 0 đến 20mA,

12 bit, 5VDC & 24VDC

Giá KM còn: 3.552.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.302.000 VNĐ

Module 4 Ngõ Vào Analog Autonics ARIO-S-AI02V1

2 ngõ vào điện áp -10~10vdc,

12bit, 5vdc & 24vdc

Giá KM còn: 3.009.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.492.000 VNĐ

Module 4 Ngõ Vào Analog Autonics ARIO-S-AI04V1

4 ngõ vào analog -10~10VDC,

12bit, 5VDC & 24VDC

Giá KM còn: 3.552.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.302.000 VNĐ

Module 2 Ngõ Ra Analog Autonics ARIO-S-AO02C1

2 ngõ ra analog 0 đến 20mA

12bit. 5VDC & 24VDC

Giá KM còn: 3.838.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.729.000 VNĐ

Module 2 Ngõ Ra Analog Autonics ARIO-S-AO02V1

2 ngõ ra analog -10~10VDC,

12bit, 5VDC & 24VDC

Giá KM còn: 3.838.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.729.000 VNĐ

Module 4 Ngõ Ra Analog Autonics ARIO-S-AO04C1

4 ngõ ra analog 0 đến 20mA,

12bit, 5VDC & 24VDC

Giá KM còn: 4.640.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.926.000 VNĐ

Module Ngõ Ra Analog Autonics ARIO-S-AO04V1

4 ngõ ra analog -10~10VDC,

12bit, 5VDC & 24VDC

Giá KM còn: 4.640.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.926.000 VNĐ

Module nguồn ABUS Ario Autonics ARIO-P-B

Module nguồn ABUS Ario

Autonics ARIO-P-B

Giá KM còn: 1.145.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.710.000 VNĐ