Công tắc phao nhiều mức Riko PVC-2

Công tắc phao nhiều mức Riko PVC-2

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao nhiều mức Riko RFS-5

inox 304, tỉ trọng 0.8, max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao nhiều mức Riko RFS-4

inox 304/316, tỉ trọng 0.8, G1/8, max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao nhiều mức Riko RFS-3

inox 304, tỉ trọng 0.8, G1/R1, max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao nhiều mức Riko RFS-2

inox 304/316, tỉ trọng 0.8,D :28mm, max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: Liên hệ