Công tắc phao Riko MFS17-A

foam NBR, tỉ trọng 0.8, D20mm, max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: 3.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS17-B

foam NBR, tỉ trọng 0.57, D :26.5mm, max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: 380.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS17-C

foam NBR, tỉ trọng 0.8, D10mm, max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: 330.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS17-D

foam NBR, tỉ trọng 0.8, D18mm, max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: 350.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS9-N1

Công tắc phao nhựa, tỉ trọng 0.8, PF1/4

Đơn giá: 440.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS9-N2

Công tắc phao Riko MFS9-N2

Đơn giá: 520.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS10-N1

Công tắc phao nhựa, tỉ trọng 0.8, NPT1/2

Đơn giá: 490.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS10-N2

Công tắc phao nhựa, tỉ trọng 0.8, PF1/4

Đơn giá: Liên hệ