động cơ hộp số Samyang Max 2

Công suất 0.2-3.7kw,

i= 1/5 ~ 1/200

Nhiều vị trí lắp

 

Đơn giá: Liên hệ

động cơ hộp số Samyang MAX

Công suất 0.2-15kw,

i= 1/5 ~ 1/120

Nhiều vị trí lắp đặt

Đơn giá: Liên hệ

động cơ hộp số Samyang Super Max

Công suất 1.5 ~ 75kw,

i= 1/5 ~ 1/150

Nhiều vị trí lắp đặt

Đơn giá: Liên hệ

động cơ hộp số Samyang Hypo Max

Công suất 0.2 ~ 2.2kw, i= 1/15 ~ 1/60

Đơn giá: Liên hệ

động cơ giảm tốc Samyang Helical Bevel

Công suất 0.2 ~ 55kw, i= 1/7 ~ 1/175

Đơn giá: Liên hệ