Hộp giảm tốc Samyang WU

tỉ số truyền: 1/10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Samyang DWB

tỉ số truyền: 1/200, 300, 400, 500, 600, 800, 900.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Samyang Mighty Worm MTW

Công suất 0.04~7.55kw, i= 1/10~1/60

Loại vuông góc

Trục ra loại lỗ

Đơn giá: Liên hệ