Tụ bù 15kVAr 440V Schneider BLRCS150A180B44

Tụ bù 15kVAr 440V Schneider BLRCS150A180B44

Giá KM còn: 1.952.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.440.000 VNĐ

Tụ bù 20kVAr 440V Schneider BLRCS200A240B44

Tụ bù 20kVAr 440V Schneider BLRCS200A240B44

Giá KM còn: 2.360.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.950.000 VNĐ

Tụ bù 25kVAr 440V Schneider BLRCS250A300B44

Tụ bù 25kVAr 440V Schneider BLRCS250A300B44

Giá KM còn: 2.760.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Tụ bù 30.3kVAr 440V Schneider BLRCS303A364B44

Tụ bù 30.3kVAr 440V Schneider BLRCS303A364B44

Giá KM còn: 3.216.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 4.020.000 VNĐ

Tụ bù 40kVAr 440V Schneider BLRCH400A480B44

Tụ bù 40kVAr 440V Schneider BLRCH400A480B44

Giá KM còn: 5.632.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 7.040.000 VNĐ

Tụ bù 50kVAr 440V Schneider BLRCH500A000B44

Tụ bù 50kVAr 440V Schneider BLRCH500A000B44

Giá KM còn: 6.816.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 8.520.000 VNĐ

Tụ bù 33.9kVAr 480V Schneider BLRCH339A407B48

Tụ bù 33.9kVAr 480V Schneider BLRCH339A407B48

Giá KM còn: 5.152.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 6.440.000 VNĐ

Tụ bù 10kVAr 440V Schneider BLRCS100A120B44

Tụ bù 10kVAr 440V Schneider BLRCS100A120B44

Giá KM còn: 1.408.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.760.000 VNĐ

contactor tụ bù 3P 30kVAr Schneider LC1DPKM7

contactor tụ bù 3P 30kVAr Schneider LC1DPKM7

Giá KM còn: 3.808.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 4.760.000 VNĐ

contactor tụ bù 3P 25kVAr Schneider LC1DMKM7

contactor tụ bù 3P 25kVAr Schneider LC1DMKM7

Giá KM còn: 2.800.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.500.000 VNĐ

contactor tụ bù 3P 20kVAr Schneider LC1DLKM7

contactor tụ bù 3P 20kVAr Schneider LC1DLKM7

Giá KM còn: 2.512.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.140.000 VNĐ

contactor tụ bù 3P 40kVAr Schneider LC1DTKM7

contactor tụ bù 3P 40kVAr Schneider LC1DTKM7

Giá KM còn: 4.304.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 5.380.000 VNĐ