CB động cơ Schneider GV2ME

Dòng bảo vệ nhiệt: 0.1, ..., 32A.

Dòng bảo vệ từ: 1.5A

Đơn giá: 1.122.000 VNĐ

CB động cơ Schneider GV2P

dùng bảo vệ ngắn mạch,

dùng với relay nhiệt bảo vệ động cơ.

Dòng bảo vệ từ: 1.5A

Đơn giá: 1.380.000 VNĐ

CB động cơ Schneider GV2L

dùng bảo vệ ngắn mạch, 

Dòng bảo vệ nhiệt: 0.4A, ..., 32A

Dòng bảo vệ từ: 5A

Đơn giá: 1.180.000 VNĐ

CB động cơ Schneider GV2LE

dùng bảo vệ ngắn mạch, 

Dòng bảo vệ nhiệt: 0.4A, ..., 32A

Dòng bảo vệ từ: 5A

Đơn giá: 940.000 VNĐ

CB động cơ Schneider GZ1E

CB động cơ Schneider GZ1E

Đơn giá: 768.000 VNĐ