Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM8240

63rd harmonic, PF, S, P, Q, U, I, F

Đơn giá: 72.980.000 VNĐ

Đồng hồ chất lượng điện năng Schneider METSEPM8244

Sóng hài thứ 63, PF, S, P, Q, U, I, F, Ethernet, RS485

Đơn giá: 80.280.000 VNĐ

Modul I/O Schneider METSEPM89M2600

Modul I/O Schneider METSEPM89M2600

Đơn giá: 13.990.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM89M0024

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM89M0024

Đơn giá: 15.410.000 VNĐ

Đồng hồ phân tích điện năng Schneider METSEPM5100

Đồng hồ phân tích điện năng Schneider METSEPM5100

Đơn giá: 11.805.000 VNĐ

Đồng hồ phân tích điện năng Schneider METSEPM5110

Đồng hồ phân tích điện năng Schneider METSEPM5110

Đơn giá: 12.528.000 VNĐ

Đồng hồ 3 pha đa năng Schneider METSEPM5331

Đồng hồ 3 pha đa năng Schneider METSEPM5331

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ 3 pha đa năng METSEPM5341

Đồng hồ 3 pha đa năng METSEPM5341

Đơn giá: Liên hệ