Contactor 9A Schneider LC1D09M7

- điện áp cuộn dây: 220VAC.

- Điện áp hệ thống: 380V, 50Hz.

- tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC

Đơn giá: 430.000 VNĐ

Contactor 12A Schneider LC1D12M7

CONTACTOR 3P 12A, 5.5kW, 1NO 1NC, 220VAC

Đơn giá: 510.000 VNĐ

Contactor 18A Schneider LC1D18M7

Contactor 18A Schneider LC1D18M7

Đơn giá: 670.000 VNĐ

Contactor 25A Schneider LC1D25M7

CONTACTOR 3P 25A 1NC+1NO, 11kw, 220VAC

Đơn giá: 930.000 VNĐ

Contactor 32A Schneider LC1D32M7

- điện áp cuộn dây: 220VAC.

- Điện áp hệ thống: 380V, 50Hz.

- tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC

Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

Contactor 38A Schneider LC1D38M7

Contactor 38A Schneider LC1D38M7

Đơn giá: 1.370.000 VNĐ

Contactor 40A Schneider LC1D40AM7

Contactor 40A Schneider LC1D40AM7

Đơn giá: 2.180.000 VNĐ

Contactor 50A Schneider LC1D50AM7

Contactor 50A Schneider LC1D50AM7

Đơn giá: 2.560.000 VNĐ

Contactor 65A Schneider LC1D65AM7

Contactor 65A Schneider LC1D65AM7

Đơn giá: 3.358.000 VNĐ

Contactor 80A Schneider LC1D80M7

Contactor 80A Schneider LC1D80M7

Đơn giá: 3.850.000 VNĐ

Contactor 95A Schneider LC1D95M7

Contactor 95A Schneider LC1D95M7

Đơn giá: 4.790.000 VNĐ

Contactor 115A Schneider LC1D115M7

Contactor 115A Schneider LC1D115M7

Đơn giá: 6.500.000 VNĐ

Contactor 150A Schneider LC1D150M7

Contactor 150A Schneider LC1D150M7

Đơn giá: 8.200.000 VNĐ

Contactor 9A Schneider LC1D09

3P 9A, AC3 4KW, 1NO 1NC

Đơn giá: 420.000 VNĐ

Contactor 12A Schneider LC1D12Q7

Contactor 12A Schneider LC1D12Q7

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Contactor 18A Schneider LC1D18

Dòng điện: 18A, Điện áp: 380V, 50Hz, tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC

Đơn giá: 670.000 VNĐ

Contactor 25A Schneider LC1D25Q7

Contactor 25A Schneider LC1D25Q7

Đơn giá: 930.000 VNĐ

Contactor 32A Schneider LC1D32Q7

Contactor 32A Schneider LC1D32Q7

Đơn giá: 1.160.000 VNĐ

Contactor 38A Schneider LC1D38Q7

Contactor 38A Schneider LC1D38Q7

Đơn giá: 1.370.000 VNĐ

Contactor 40A Schneider LC1D40AQ7

Contactor 40A Schneider LC1D40AQ7

Đơn giá: 2.080.000 VNĐ

Contactor 50A Schneider LC1D50AQ7

Contactor 50A Schneider LC1D50AQ7

Đơn giá: 2.440.000 VNĐ

Contactor 65A Schneider LC1D65AQ7

Contactor 65A Schneider LC1D65AQ7

Đơn giá: 3.070.000 VNĐ

Contactor 80A Schneider LC1D80Q7

Contactor 80A Schneider LC1D80Q7

Đơn giá: 3.850.000 VNĐ

relay nhiệt Schneider Series LRD

relay nhiệt Schneider Series LRD

Đơn giá: 492.000 VNĐ

Relay nhiệt Schneider LRD3

9-13A, 12-18A, 23-32A, 17-25A, 23-32A, 30-40A, 30-38A, 37-50A, 48-65A,

Đơn giá: 1.708.000 VNĐ

Relay nhiệt loại bắt vít Schneider LRD

Relay nhiệt loại bắt vít Schneider LRD

Đơn giá: 2.140.000 VNĐ

Timer on delay Schneider LADT0

Tiếp điểm: 1NO + 1NC,

Timer: on delay 0.3-3s

gắn mặt trước contactor, 

Đơn giá: 850.000 VNĐ

Contactor Acti 9 iCT 1 cực Schneider A9C2

Dòng điện tải: 16-25A

Số cực: 1P

Điện thế: 24V, 220V

Đơn giá: Liên hệ

Contactor Acti 9 iCT 2 cực Schneider A9C2

Dòng điện tải: 16-100A

Số cực: 2P

Điện thế: 24V, 220V

Đơn giá: Liên hệ

Contactor Acti 9 iCT 3 cực Schneider A9C2

Dòng điện tải: 16-63A

Số cực: 3P

Điện thế: 24V, 220V

Đơn giá: Liên hệ