RCBO 2P Schneider A9D416

Dòng 6A, 10A, 16A, 20A, 25A,32A, 40A, 6kA, 300mA

Đơn giá: 1.730.000 VNĐ

RCBO 2P Schneider A9D316

Dòng 6A, 10A, 16A, 20A, 25A,32A, 40A, 6kA, 30mA

Đơn giá: 1.730.000 VNĐ

RCBO 1P-N 10A Schneider EZ9D34610

RCBO 1P-N 10A Schneider EZ9D34610

Đơn giá: 550.000 VNĐ

RCBO 1P-N 16A Schneider EZ9D34616

RCBO 1P-N 16A Schneider EZ9D34616

Đơn giá: 550.000 VNĐ

RCBO 1P-N 20A Schneider EZ9D34620

RCBO 1P-N 20A, dòng rò 30mA

Đơn giá: 550.000 VNĐ

RCBO 1P-N 32A Schneider EZ9D34632

RCBO 1P-N 32A, dòng rò 30mA

Đơn giá: 650.000 VNĐ

RCBO 1P-N 40A Schneider EZ9D34640

RCBO 1P-N 40A, dòng rò: 30mA

Đơn giá: 650.000 VNĐ

RCBO 1P+N Schneider EZ9D346

bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò, độ nhạy 30mA

Đơn giá: 647.000 VNĐ

RCBO 1P+N Schneider Easy9 Slim EZ9D336

bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò, 30mA, rộng 17.5mm

Đơn giá: 708.000 VNĐ