RCBO 2P Schneider A9D416

Dòng 6A, 10A, 16A, 20A, 25A,32A, 40A, 6kA, 300mA

Đơn giá: 1.730.000 VNĐ

RCBO 2P Schneider A9D316

Dòng 6A, 10A, 16A, 20A, 25A,32A, 40A, 6kA, 30mA

Đơn giá: 1.730.000 VNĐ

RCBO 1P+N Schneider Easy9 Slim EZ9D336

bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò, 30mA, rộng 17.5mm

Đơn giá: 708.000 VNĐ