RCCB 4P 25A Schneider EZ9R34425

4P 25A, dòng rò 30mA

Đơn giá: 940.000 VNĐ

RCCB 4P 63A Schneider EZ9R34463

RCCB 4P 63A, dòng rò: 30mA

Đơn giá: 1.340.000 VNĐ

RCBO 1P-N 25A Schneider EZ9D34625

RCBO 1P-N 25A, dòng rò 30mA

Đơn giá: 650.000 VNĐ

RCCB 4P Schneider Easy9 EZ9R364

RCCB chống dòng rò 4P 30mA, 25A, 40A, 63A,

Đơn giá: 1.111.000 VNĐ

RCCB 2P Schneider Easy9 EZ9R362

RCCB chống dòng rò 2P 30mA, 25A, 40A, 63A,

Đơn giá: 670.000 VNĐ

RCCB chống giật 2P Schneider A9R502

RCCB chống giật 2P,

Dòng rò: 30mA,

Dòng danh định: 25A, 40A,

Đơn giá: 1.177.000 VNĐ

RCCB chống giật 4P Schneider A9R504

RCCB chống giật ACTI9 iID K

4P 30mA,

25A, 40A,

Đơn giá: 1.910.000 VNĐ

RCCB chống giật ACTI9 iID K 4P 63A Schneider A9R70463

RCCB chống giật ACTI9 iID K

4P 63A

Dòng rò: 30mA

 

Đơn giá: 3.417.000 VNĐ