Relay điện tử EOCRSS

Relay điện tử EOCRSS-05W

Đơn giá: Liên hệ

relay bảo vệ dòng Schneider RM35JA32MR

relay bảo vệ dòng Schneider RM35JA32MR

Đơn giá: Liên hệ

Đế cầu chì 1P 32A, Schneider

Đế cầu chì 1P 32A Schneider, DF101

Đơn giá: Liên hệ

Cầu chì ống 10x38, 10A, Schneider, DF2CA10

Cầu chì ống 10x38, 10A, Schneider, DF2CA10

Đơn giá: 50.000 VNĐ

Đế relay 8 chân dẹp Schneider, RXZE1M2C

Đế relay 8 chân dẹp Schneider, RXZE1M2C

Đơn giá: 32.000 VNĐ

Cầu chì ống 10x38 16A Schneider DF2CA16

Cầu chì ống 10x38 16A Schneider, DF2CA16

Đơn giá: 50.000 VNĐ

Đế relay 14 chân dẹp Schneider, RXZE1M4C

Đế relay 14 chân dẹp Schneider,RXZE1M4C

Đơn giá: Liên hệ

Rờ le bảo vệ mất pha schneider RM4TR32

Thứ tự pha, Mất pha, Sụt áp, Sụt áp và quá áp, Lêch pha

Đơn giá: Liên hệ

Rơ le bảo vệ mất pha schneider RM22TR33

Bảo vệ mất pha, thấp áp, quá áp.

2C/O 8A,

OFF delay

Đơn giá: Liên hệ