Đồng hồ lưu lượng Seba SCTF-DI6

hiển thị 6 số lưu lượng tức thời và tổng

Ngõ vào: xung, analog,

Out: 4~20mA, 0~5V, BCD, RS-485

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng SEBA SCTSF Series

Ngõ ra:   0 ~ 5 V or 4 ~ 20 mA

Lưu lượng: 0.5-900m/phút. 

Độ chính xác: 1%. Ống: 3/8"~2.1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng SEBA SCTSF-SS Series

Ngõ ra:   0 ~ 5 V or 4 ~ 20 mA

Ống: 3/8" ~ 2/1"

Độ chính xác: 1%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng SEBA SCTSF-PC Series

Ngõ ra:   0 ~ 5 V or 4 ~ 20 mA

Ống: 1/2" ~ 2.1/2"

Độ chính xác: 1%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng SEBA SCTLF-PE Series

Ngõ ra:  4 ~ 20 mA, RS485, BCD

Lưu lượng: 0.5-900m/phút. 

Độ chính xác: 1%. Ống: 3/8"~2.1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng SEBA SCTHF

Ngõ ra:  4 ~ 20 mA, RS485, BCD

Lưu lượng: 0.5-900m/phút. 

Độ chính xác: 1%. Ống: 3/8"~2.1/2"

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ lưu lượng SEBA SCTDF Series

Ngõ ra:   0 ~ 5 V or 4 ~ 20 mA

Lưu lượng: 0.5-900m/phút. 

Độ chính xác: 1%. Ống: 3/8"~2.1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng hiển thị rời SEBA SEF6700

Đồng hồ lưu lượng hiển thị rời SEBA SEF6700

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng Seba SCTDF-PC-U

Ngõ ra: 4~20mA

Lưu lượng: 900 lit / phút. 

Độ chính xác: 1%. Ống: 1/2' ~ 2.1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng Seba SCTDF-PC-P

Ngõ ra: 4~20mA

Lưu lượng: 1~120 lit / phút. 

Độ chính xác: 1%. Ống: 3/8', 2"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng SEBA SCTDF-PC-F

Ngõ ra: 4~20mA

Lưu lượng: 30~900 lit / phút. 

Độ chính xác: 1%. Ống: 2/1', 2.1/2""

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ lưu lượng Seba SCTUF-PC

Ngõ ra:   4 ~ 20 mA

Lưu lượng: 0.5-900m/phút. 

Độ chính xác: 1%. Ống: 3/8"~2.1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến lưu lượng SEBA SCTPF-PE-MP

Ngõ ra: 0~5V, 4~20mA, BCD, RS485

Lưu lượng: 0.01-1 lit / phút. 

Độ chính xác: 1%. Ống: 1/4"

Đơn giá: Liên hệ