Cảm biến áp suất Sensys PSR

Dải đo 0~3.5-500bar,

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây),

Độ chính xác 0,5%FS

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến áp suất 10bar Sensys M5256-C3079E-010BG

- Phạm vi đo: 0 ~ 10bar,

- Ngõ ra: 4-20mA, 0.5%,

- Ren nối: PT1/4", 9-30VDC

Đơn giá: 1.560.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 3.5bar Sensys PSRH03.5BCMG

Dải áp suất: 0-10bar

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây)

Ren: PT1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 7bar Sensys PSRH0007BCMG

Dải áp suất: 0-10bar

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây)

Ren nối: PT1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 10bar Sensys PSRH0010BCMG

Dải áp suất: 0-10bar

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây)

Độ chính xác: ±0.5%FS

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 16bar Sensys PSRH0016BCMG

Dải áp suất: 0-16bar

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây)

Ren nối: PT1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 20bar Sensys PSRH0020BCMG

Dải áp suất: 0-20bar

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây)

Ren nối: PT1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 30bar Sensys PSRH0030BCMG

Dải áp suất: 0-30bar

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây)

Ren nối: PT1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 50bar Sensys PSRH0050BCMG

Dải áp suất: 0-50bar.

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây).

Ren nối: PT1/4". 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 100bar Sensys PSRH0100BCMG

Dải áp suất: 0-100bar.

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây).

Ren nối: PT1/4". 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 250bar Sensys PSRH0250BCMG

Dải áp suất: 0-250bar.

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây).

Ren nối: PT1/4". 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 350bar Sensys PSRH0350BCMG

Dải áp suất: 0-350bar.

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây).

Ren nối: PT1/4". 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 500bar Sensys PSRH0500BCMG

Dải áp suất: 0-500bar.

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây).

Ren nối: PT1/4". 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 3.5bar Sensys M5256-C3079E-3.5BG

Phạm vi đo: 0~3.5bar, ngõ ra: 4-20mA

Độ chính xác: 0.5%, PT1/4"

Nguồn cấp: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 7 bar Sensys M5256-C3079E-007BG

Phạm vi đo: 0 ~ 7bar

Ngõ ra: 4-20mA, 0.5%,

Ren: PT1/4", nguồn cấp: 9-30VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 16bar Sensys M5256-C3079E-016BG

0 ~ 16bar, 4-20mA,

0.5%, PT1/4",

9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 20bar Sensys M5256-C3079E-020BG

0 ~ 20bar, 4-20mA,

0.5%, PT1/4",

9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 35bar Sensys M5256-C3079E-035BG

Phạm vi: 0 ~ 35bar, out: 4-20mA,

Độ chính xác: 0.5%, ren: PT1/4",

Nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 50bar Sensys M5256-C3079E-050BG

Phạm vi: 0 ~ 50bar, out: 4-20mA,

Độ chính xác: 0.5%, ren: PT1/4",

Nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 70bar Sensys M5256-C3079E-070BG

Phạm vi: 0 ~ 70bar, out: 4-20mA,

Độ chĩnh xác: 0.5%, ren: PT1/4",

Nguồn 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 100bar Sensys M5256-C3079E-100BG

Pham vi đo: 0 ~ 100bar, out: 4-20mA

Độ chính xác: 0.5%, PT1/4"

Nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 200bar Sensys M5256-C3079E-200BG

Pham vi đo: 0 ~ 200bar, out: 4-20mA

Độ chính xác: 0.5%, ren: PT1/4"

Nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 250bar Sensys M5256-C3079E-250BG

Phạm vi: 0 ~ 250bar, out: 4-20mA,

Độ chính xác: 0.5%, ren PT1/4",

Nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 350bar Sensys series M5256-C3079E-350BG

0 ~ 350bar, Ngõ ra: 4-20mA,

Độ chính xác: 0.5%, PT1/4",

Nguồn cấp: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 500bar Sensys M5256-C3079E-500BG

Phạm vi: 0 ~ 500bar, out: 4-20mA,

Độ chính xác: 0.5%, PT1/4",

Nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 700bar Sensys series M5256-C3079E-700BG

Phạm vi: 0 ~ 700bar, out: 4-20mA,

Độ chính xác: 0.5%, PT1/4",

nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 1000bar Sensys M5256-C3079E-01KBBG

Áp suất: 0 ~ 1000bar, out: 4-20mA

độ chính xác: 0.5%, ren: PT1/4"

Nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mức nước Sensys PLA

Phạm vi max 0-350mH2O

out: 1~5VDC, 4~20mA,

ĐK cảm biến D27mm,

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến mức nước Sensys PLN

Phạm vi đoL 0-350mH2O

out: 1~5VDC, 4~20mA,

Độ chính xác: ±0.15%FS,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến đo mực nước biển Sensys PLF PLS PLK

Đo nước biển 0-350mH2O,

±0.25%FS, ĐK D27mm,

out: 4~20mA, 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến độ sâu Sensys PLT

phạm vi đo 0-350mH2O, nhiệt độ -20~50℃, out: 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mực nước Sensys SIL

Max 0-350mH2O, ±0.2%FS, out: 4~20mA, ĐK D21mm,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc áp suất Sensys PSO

-1~500bar, ±0.1%FS,

out: 2 NPN, NO,

11~28VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất hiển thị số Sensys SMA

-1~700bar, ±0.5%FS,

out: VDC, 4~20mA, 2NPN/PNP

Kích thước nhỏ gọn: 30x30mm

 

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ cảm biến áp suất Sensys SMBN

-15~100, 150, 250, 500, 3000psi,

±0.25%FS,

Output: 4~20mA

Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN ÁP SUẤT SENSYS SMA(CR)

Dùng cho hóa chất,

1~10bar, ±1%,

out: analog + 2 NPN/PNP

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chất khí Sensys SMAA

-100~1000kPa, ±0.5%FS,

out: VDC, 4~20mA, 2 NPN/PNP

Đơn giá: 1.394.000 VNĐ

cảm biến áp suất hiển thị số Sensys SMAV

-1~700bar, ±0.5%FS,

out: VDC/4-20mA, 2NPN/PNP,

Ren nối 1/8

Đơn giá: 3.313.000 VNĐ

cảm biến áp suất Sensys SMAH

-1~700bar, ±0.5%FS,

out: VDC/4-20mA, 2NPN/PNP,

Ren nối: 1/8

Đơn giá: 3.313.000 VNĐ