cảm biến áp suất 10bar Sensys M5256-C3079E-010BG

0 ~ 10bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 1.875.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 3.5bar Sensys M5256-C3079E-3.5BG

0 ~ 3.5bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 1.875.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 7 bar Sensys M5256-C3079E-007BG

0 ~ 7bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 1.875.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 16bar Sensys M5256-C3079E-016BG

0 ~ 16bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 1.875.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 20bar Sensys M5256-C3079E-020BG

0 ~ 20bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 1.875.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 35bar Sensys M5256-C3079E-035BG

0 ~ 35bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 1.875.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 50bar Sensys M5256-C3079E-050BG

0 ~ 50bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 1.875.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 70bar Sensys M5256-C3079E-070BG

0 ~ 70bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 1.875.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 100bar Sensys M5256-C3079E-100BG

0 ~ 100bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 2.200.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 200bar Sensys M5256-C3079E-200BG

0 ~ 200bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 2.200.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 250bar Sensys M5256-C3079E-250BG

0 ~ 250bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 2.200.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 350bar Sensys series M5256-C3079E-350BG

0 ~ 350bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 2.200.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 500bar Sensys M5256-C3079E-500BG

0 ~ 500bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 2.200.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 700bar Sensys series M5256-C3079E-700BG

0 ~ 700bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 2.200.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 1000bar Sensys M5256-C3079E-01KBBG

0 ~ 1000bar, 4-20mA, 0.5%, PT1/4", 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: 2.200.000 VNĐ

Cảm biến mức nước Sensys PLA

0-350mH2O, ±0.15%FS, out: 1~5VDC, 4~20mA, ĐK D27mm,

Đơn giá: 10.832.000 VNĐ

cảm biến mức nước Sensys PLN

0-350mH2O, ±0.15%FS, out: 1~5VDC, 4~20mA, ĐK D21mm,

Đơn giá: 10.832.000 VNĐ

Cảm biến đo mực nước biển Sensys PLF

Đo nước biển 0-350mH2O, ±0.25%FS, out: 4~20mA, ĐK D27mm,

Đơn giá: 12.620.000 VNĐ

Cảm biến độ sâu Sensys PLT

phạm vi đo 0-350mH2O, nhiệt độ -20~50℃, out: 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mực nước Sensys SIL

Max 0-350mH2O, ±0.2%FS, out: 4~20mA, ĐK D21mm,

Đơn giá: 2.655.000 VNĐ

Công tắc áp suất Sensys PSO 0-10 bar

-1~500bar, ±0.1%FS, out: 2 NPN, NO, 11~28VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất hiển thị số Sensys SMA

-1~700bar, ±0.5%FS, out: VDC, 4~20mA, 2NPN/PNP

Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN ÁP SUẤT SENSYS SMA(CR)

Dùng cho hóa chất, 1~10bar, ±1%, out: analog+2NPN/PNP

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chất khí Sensys SMAA

-100~1000kPa, ±0.5%FS, out: VDC, 4~20mA, 2 NPN/PNP

Đơn giá: 1.394.000 VNĐ

cảm biến áp suất hiển thị số Sensys SMAV

-1~700bar, out: VDC/4-20mA, 2NPN/PNP, Rc1/8, R1/8

Đơn giá: 3.313.000 VNĐ

cảm biến áp suất Sensys SMAH

cảm biến áp suất Sensys SMAH

Đơn giá: 3.313.000 VNĐ

cảm biến áp suất hiển thị số Sensys SMA (SS)

6~30bar, 0.5%, IP65, out: VDC/4-20mA, 2 alarm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất hiển thị số Sensys SSG

-1bar~1500bar, IP65, out: 4 NPN, 1~5VDC, 4-20mA, 2 relay

Đơn giá: 5.610.000 VNĐ

đồng hồ đo áp suất Sensys SBS

1~100bar, 0.5%, Peak, Auto power off, Auto Zero, 1/4"

Đơn giá: 3.805.000 VNĐ

đồng hồ đo áp suất Sensys SBU

-1~700bar, 0.1%, Peak, Alarm, Datalogging, Zero/Span Calib,

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ áp suất Sensys SBH

-1~700bar, 0.25%, Peak, Auto power off, Auto Zero, IP65

Đơn giá: 5.300.000 VNĐ

Đồng hồ áp suất hiển thị số Sensys SBP

-1~700bar, 0.025%, Peak, Alarm, Datalogging, Zero/Span Calib,

Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ SENSYS TSRT

Phạm vi -50~400℃, Ngõ ra: 4~20mA, 0.5%FS, SUS316L

Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ SENSYS TSRT

Phạm vi -50~400℃, Ngõ ra: 4~20mA, 0.5%FS, SUS316L

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt chống nổ Sensys TXS - TXM

Ex d IIC T6, IP65, -50 … 400℃, 4~20mA, G1/2"

Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ SENSYS TSG

-50~400℃, Ngõ ra: 1-5vdc/4~20mA, 2 relay, 0.8%FS

Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ CHỐNG NỔ SENSYS TIG

Exd IIC T6, -50~600℃, out: vdc/4~20mA, 2relay, RS485, 0.2%

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ NHIỆT ĐỘ SENSYS TBS

-50...400℃, ±1%FS, LCD, đơn vị đo: ℃, ℉, PIN 9V

Đơn giá: Liên hệ

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ SENSYS TBH

-50...400℃, ±0.5%FS, LCD, đơn vị đo: ℃, ℉, pin 3xAAA

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi PT100 sang 4-20mA SENSYS TA-100

-50...500℃, ±0.2%FS, 4~20mA

Đơn giá: Liên hệ