cảm biến chênh áp Sensys DPA

50~1000Pa, ±0.5~±1%FS, Ngõ ra: VDC, 4~20mA, 96x48

Đơn giá: 8.220.000 VNĐ

Cảm biến chênh áp Sensys DPM

300Pa~10kPa, ±0.5~±1.5%, out: VDC/4~20mA/2 relay/2NPN

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến chênh áp Sensys DWS

Lỏng & khí, 5kPa~3.5MPa, VDC/4-20mA, PT1/4", ±0.25%FS

Đơn giá: 9.580.000 VNĐ

Cảm biến chênh áp Sensys DPR

0~300Pa ... 100kPa, ±100Pa, ±200Pa, ±300Pa ... ±100kPa

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến chênh áp Sensys SSD

Lỏng & khí, 5kPa~3.5MPa, VDC/4-20mA, 2 Relay, PT1/4", ±0.5%FS

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến chênh áp Sensys SMA(DL)

5kPa ~ 3.5MPa, ±0.5%FS, ngõ ra: VDC/4~20mA, 2 NPN/PNP

Đơn giá: Liên hệ