cảm biến áp suất hóa chất Sensys PCA

1~10bar, 0.5%, IP55, out: 4-20mA, Vật liệu PTFE

Đơn giá: 14.370.000 VNĐ

cảm biến áp suất hóa chất Sensys PCL

1~20bar, 0.5%, out: 1~5V/4-20mA, Vật liệu PP/PVC/ceramic

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chống nổ Sensys PUI

-15~100, 150, 250, 500, 3000psi, out: 4~20mA

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển đa năng Sensys SD1000/SD1100

In: VDC/4-20mA, out: VDC/4-20mA, 2 NPN/PNP, ±0.5%FS

Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển áp suất Sensys A1-1000

Ngõ vào: VDC/4-20mA,

Ngõ ra: relay, alarm/V/4-20mA

Truyền thông: RS485, Hiển thị 4 số

Đơn giá: 2.948.000 VNĐ

bộ điều khiển áp suất Sensys A1-1100

in: VDC/4-20mA, out: relay, 2alarm/4-20mA, 220VAC

Đơn giá: 3.256.000 VNĐ

Cảm biến áp suất độ tinh khiết cao Sensys PUN

-15~50, 100, 150, 250, 500, 3000psi, 4~20mA

Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển áp suất Sensys A1-2100

In: VDC/4-20mA, TC, RTD, loadcell,

out: VDC/4-20mA / relay, 2 alarm

Kích thước: 96x48x111

Đơn giá: 4.576.000 VNĐ

bộ điều khiển áp suất số Sensys A1-2200

In: VDC/4-20mA, TC, RTD, loadcell, out: relay, alarm, RS485

Đơn giá: 4.884.000 VNĐ

bộ điều khiển áp suất Sensys A1-1200

In: VDC/4-20mA, out: relay, 2 alarm, Zero, lock, reset

Đơn giá: 3.520.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất Sensys SC2300

In: VDC/4-20mA, out: 0~5/1~5V/0~10VDC/4~20mA, 96x48mm

Đơn giá: 4.330.000 VNĐ

Cảm biến chênh áp Sensys DPI

phạm vi 100Pa … 100kPa,

±0.25, ±0.5%FS,

Output 4~20mA

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến chênh áp khí Sensys SMA(DA)

±500~±100kPa, 4~20mA, ±1%, out: VDC/4~20mA, 2 transitor

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến chênh áp Sensys DPU

LCD, -50Pa...1000Pa, out: 4~20mA, ±0.3~±1%FS, 14~28VDC

Đơn giá: 5.810.000 VNĐ

cảm biến chênh áp SENSYS DPC

300Pa...100kPa, ±0.5%FS, ngõ ra: 4~20mA, 10-28VDC

Đơn giá: 4.840.000 VNĐ

cảm biến chênh áp Sensys DPL

LCD, 300Pa...100kPa, out: 4~20mA, ±0.5%FS, ống 1/8”, 3/16”

Đơn giá: 5.320.000 VNĐ

cảm biến chênh áp Sensys DPD

LCD, 300Pa...100kPa, 4~20mA, ±0.5%FS, ống 1/8”, 3/16”

Đơn giá: 5.320.000 VNĐ

cảm biến chênh áp Sensys DPB

300Pa~10kPa, ±0.5~±1.5%FS,

Output: 1-5VDC/4-20mA, relay/NPN transitor

Kích thước: 48x48

Đơn giá: 7.260.000 VNĐ

cảm biến chênh áp Sensys DPA

50~1000Pa, ±0.5~±1%FS, Ngõ ra: VDC, 4~20mA, 96x48

Đơn giá: 8.220.000 VNĐ

Cảm biến chênh áp Sensys DPM

300Pa~10kPa, ±0.5~±1.5%, out: VDC/4~20mA/2 relay/2NPN

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến chênh áp Sensys DWS

Lỏng & khí, 5kPa~3.5MPa, VDC/4-20mA, PT1/4", ±0.25%FS

Đơn giá: 9.580.000 VNĐ

Cảm biến chênh áp Sensys DPR

0~300Pa ... 100kPa, ±100Pa, ±200Pa, ±300Pa ... ±100kPa

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến chênh áp Sensys SSD

Lỏng & khí, 5kPa~3.5MPa, VDC/4-20mA, 2 Relay, PT1/4", ±0.5%FS

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến chênh áp Sensys SMA(DL)

5kPa ~ 3.5MPa, ±0.5%FS, ngõ ra: VDC/4~20mA, 2 NPN/PNP

Đơn giá: Liên hệ