Bộ điều khiển đa năng Sensys SD1000/SD1100

In: VDC/4-20mA, out: VDC/4-20mA, 2 NPN/PNP, ±0.5%FS

Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển áp suất Sensys A1-1000

Ngõ vào: VDC/4-20mA,

Ngõ ra: relay, alarm/V/4-20mA

Truyền thông: RS485, Hiển thị 4 số

Đơn giá: 2.948.000 VNĐ

bộ điều khiển áp suất Sensys A1-1100

in: VDC/4-20mA, out: relay, 2alarm/4-20mA, 220VAC

Đơn giá: 3.256.000 VNĐ

bộ điều khiển áp suất Sensys A1-2100

In: VDC/4-20mA, TC, RTD, loadcell,

out: VDC/4-20mA / relay, 2 alarm

Kích thước: 96x48x111

Đơn giá: 4.576.000 VNĐ

bộ điều khiển áp suất số Sensys A1-2200

In: VDC/4-20mA, TC, RTD, loadcell, out: relay, alarm, RS485

Đơn giá: 4.884.000 VNĐ

bộ điều khiển áp suất Sensys A1-1200

In: VDC/4-20mA, out: relay, 2 alarm, Zero, lock, reset

Đơn giá: 3.520.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất Sensys SC2300

In: VDC/4-20mA, out: 0~5/1~5V/0~10VDC/4~20mA, 96x48mm

Đơn giá: 4.330.000 VNĐ