Cảm biến áp suất hiển thị số Sensys SMA

-1~700bar, ±0.5%FS, out: VDC, 4~20mA, 2NPN/PNP

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ cảm biến áp suất Sensys SMBN

-15~100, 150, 250, 500, 3000psi, ±0.25%FS, 4~20mA

Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN ÁP SUẤT SENSYS SMA(CR)

Dùng cho hóa chất, 1~10bar, ±1%, out: analog+2NPN/PNP

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chất khí Sensys SMAA

-100~1000kPa, ±0.5%FS, out: VDC, 4~20mA, 2 NPN/PNP

Đơn giá: 1.394.000 VNĐ

cảm biến áp suất hiển thị số Sensys SMAV

-1~700bar, ±0.5%FS, out: VDC/4-20mA, 2NPN/PNP, 1/8

Đơn giá: 3.313.000 VNĐ

cảm biến áp suất Sensys SMAH

-1~700bar, ±0.5%FS, out: VDC/4-20mA, 2NPN/PNP, 1/8

Đơn giá: 3.313.000 VNĐ

cảm biến áp suất hiển thị số Sensys SMA (SS)

6~30bar, 0.5%, IP65, out: VDC/4-20mA, 2 alarm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất hiển thị số Sensys SSG

-1bar~1500bar, 0.5%, out: 4NPN, 1~5VDC, 4-20mA, 2 relay

Đơn giá: 5.610.000 VNĐ