cảm biến áp suất 10bar Sensys M5256-C3079E-010BG

- Phạm vi đo: 0 ~ 10bar,

- Ngõ ra: 4-20mA, 0.5%,

- Ren nối: PT1/4", 9-30VDC

Đơn giá: 1.560.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 3.5bar Sensys M5256-C3079E-3.5BG

Phạm vi đo: 0~3.5bar, ngõ ra: 4-20mA

Độ chính xác: 0.5%, PT1/4"

Nguồn cấp: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 7bar Sensys M5256-C3079E-007BG

Phạm vi đo: 0 ~ 7bar

Ngõ ra: 4-20mA, 0.5%,

Ren: PT1/4", nguồn cấp: 9-30VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 16bar Sensys M5256-C3079E-016BG

0 ~ 16bar, 4-20mA,

0.5%, PT1/4",

9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 20bar Sensys M5256-C3079E-020BG

0 ~ 20bar, 4-20mA,

0.5%, PT1/4",

9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 35bar Sensys M5256-C3079E-035BG

Phạm vi: 0 ~ 35bar, out: 4-20mA,

Độ chính xác: 0.5%, ren: PT1/4",

Nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 50bar Sensys M5256-C3079E-050BG

Phạm vi: 0 ~ 50bar, out: 4-20mA,

Độ chính xác: 0.5%, ren: PT1/4",

Nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 70bar Sensys M5256-C3079E-070BG

Phạm vi: 0 ~ 70bar, out: 4-20mA,

Độ chĩnh xác: 0.5%, ren: PT1/4",

Nguồn 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 100bar Sensys M5256-C3079E-100BG

Pham vi đo: 0 ~ 100bar, out: 4-20mA

Độ chính xác: 0.5%, PT1/4"

Nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 200bar Sensys M5256-C3079E-200BG

Pham vi đo: 0 ~ 200bar, out: 4-20mA

Độ chính xác: 0.5%, ren: PT1/4"

Nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 250bar Sensys M5256-C3079E-250BG

Phạm vi: 0 ~ 250bar, out: 4-20mA,

Độ chính xác: 0.5%, ren PT1/4",

Nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 350bar Sensys series M5256-C3079E-350BG

0 ~ 350bar, Ngõ ra: 4-20mA,

Độ chính xác: 0.5%, PT1/4",

Nguồn cấp: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 500bar Sensys M5256-C3079E-500BG

Phạm vi: 0 ~ 500bar, out: 4-20mA,

Độ chính xác: 0.5%, PT1/4",

Nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 700bar Sensys series M5256-C3079E-700BG

Phạm vi: 0 ~ 700bar, out: 4-20mA,

Độ chính xác: 0.5%, PT1/4",

nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 1000bar Sensys M5256-C3079E-01KBBG

Áp suất: 0 ~ 1000bar, out: 4-20mA

độ chính xác: 0.5%, ren: PT1/4"

Nguồn: 9-30VDC, -40~125℃

Đơn giá: Liên hệ