Cảm biến áp suất Sensys PSR

Dải đo 0~3.5-500bar,

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây),

Độ chính xác 0,5%FS

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 3.5bar Sensys PSRH03.5BCMG

Dải áp suất: 0-10bar

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây)

Ren: PT1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 7bar Sensys PSRH0007BCMG

Dải áp suất: 0-10bar

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây)

Ren nối: PT1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 10bar Sensys PSRH0010BCMG

Dải áp suất: 0-10bar

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây)

Độ chính xác: ±0.5%FS

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 16bar Sensys PSRH0016BCMG

Dải áp suất: 0-16bar

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây)

Ren nối: PT1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 20bar Sensys PSRH0020BCMG

Dải áp suất: 0-20bar

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây)

Ren nối: PT1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 30bar Sensys PSRH0030BCMG

Dải áp suất: 0-30bar

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây)

Ren nối: PT1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 50bar Sensys PSRH0050BCMG

Dải áp suất: 0-50bar.

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây).

Ren nối: PT1/4". 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 100bar Sensys PSRH0100BCMG

Dải áp suất: 0-100bar.

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây).

Ren nối: PT1/4". 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 250bar Sensys PSRH0250BCMG

Dải áp suất: 0-250bar.

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây).

Ren nối: PT1/4". 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 350bar Sensys PSRH0350BCMG

Dải áp suất: 0-350bar.

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây).

Ren nối: PT1/4". 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 500bar Sensys PSRH0500BCMG

Dải áp suất: 0-500bar.

Ngõ ra: 4~20mA (2 dây).

Ren nối: PT1/4". 

Đơn giá: Liên hệ