Cảm biến mức nước Sensys PLA

Phạm vi max 0-350mH2O

out: 1~5VDC, 4~20mA,

ĐK cảm biến D27mm,

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến mức nước Sensys PLN

Phạm vi đoL 0-350mH2O

out: 1~5VDC, 4~20mA,

Độ chính xác: ±0.15%FS,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến đo mực nước biển Sensys PLF PLS PLK

Đo nước biển 0-350mH2O,

±0.25%FS, ĐK D27mm,

out: 4~20mA, 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến độ sâu Sensys PLT

phạm vi đo 0-350mH2O, nhiệt độ -20~50℃, out: 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mực nước Sensys SIL

Max 0-350mH2O, ±0.2%FS, out: 4~20mA, ĐK D21mm,

Đơn giá: Liên hệ