Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS11M

Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS11M NS11MLTSF-A2

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS10LT Series

Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS10LT Series

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt không tiếp xúc SENTEST NS10LTSF-K

0-500 độ C, kc đo: 0-900mm, RS485, 15:1, 8-14µm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS10P Series

Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS10P Series

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt không tiếp xúc SENTEST NS10PH2SF

Cảm biến nhiệt không tiếp xúc SENTEST NS10PH2SF

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS11 Series

Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS11 Series

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS11P Series

Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS11P Series

Đơn giá: Liên hệ

Súng đo nhiệt hồng ngoại SENTEST NP15 Series

Súng đo nhiệt hồng ngoại SENTEST NP15 Series

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS50P

Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS50P

Đơn giá: Liên hệ

Súng đo nhiệt hồng ngoại SENTEST NP10 Series

Súng đo nhiệt hồng ngoại SENTEST NP10 Series

Đơn giá: Liên hệ

Blackbody Calibration Sources SENTEST BR70

Blackbody Calibration Sources SENTEST BR70

Đơn giá: Liên hệ

Blackbody Calibration Sources SENTEST BR400

Blackbody Calibration Sources SENTEST BR400

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS50 Series

Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS50 Series

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt hồng ngoại Sentest NS11MLTSF-A2

Cảm biến nhiệt hồng ngoại Sentest NS11MLTSF-A2

Đơn giá: 3.600.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt hồng ngoại SENTEST NS18 Series

-20℃ ~ 500℃, Ngõ ra: 0~5V/K/4-20mA, RS485, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ