bộ định thời đôi Autonics ATS11W-11

Timer đôi, flicker, 0.1s~10h, 12VDC, 11 chân tròn

Giá KM còn: 363.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 542.000 VNĐ

bộ định thời đôi Autonics ATS8W-41

Timer đôi, flicker, 0.1s~10h,

100-240VAC,

8 chân tròn

Giá KM còn: 363.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 542.000 VNĐ

bộ định thời đôi Autonics ATS11W-13

Timer đôi, flicker, 0.3s~30h, 12VDC, 11 chân tròn

Giá KM còn: 363.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 542.000 VNĐ

Timer đôi Autonics ATS8W-43

Timer đôi, flicker, 0.3s~3h,

100-240VAC,

8 chân tròn

Giá KM còn: 363.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 542.000 VNĐ

bộ định thời đôi Autonics ATS11W-21

Timer đôi, flicker, 0.1s~10h, 24VAC, 24VDC, 11 chân tròn

Giá KM còn: 363.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 542.000 VNĐ

Bộ Định Thời Đôi Autonics ATS8W-11

Timer đôi, flicker, 0.3s~3h, 100-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 363.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 542.000 VNĐ

Timer đôi Autonics ATS11W-23

Timer đôi, flicker, 0.3s~30h,

24VAC, 24VDC,

11 chân tròn

Giá KM còn: 363.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 542.000 VNĐ

Bộ Định Thời Đôi Autonics ATS8W-13

Timer đôi, flicker, 0.3s~3h, 100-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 363.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 542.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS11-21D

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Bộ Định Thời Đôi Autonics ATS8W-21

Timer đôi, flicker, 0.3s~3h, 100-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 363.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 542.000 VNĐ

bộ định thời đôi Autonics ATS11W-41

Timer đôi, flicker, 0.1s~10h, 100-240VAC, 11 chân tròn

Giá KM còn: 363.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 542.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS11-21E

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Bộ Định Thời Đôi Autonics ATS8W-23

Timer đôi, flicker, 0.3s~3h, 100-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 363.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 542.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS11-23D

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

timer sao tam giác Autonics ATS8SD-4

0.5~100giây, nguồn 24-240VAC/24-240VDC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Timer đôi Autonics ATS11W-43

Timer đôi, flicker, 0.3s~3h, 100-240VAC, 11 chân tròn

Giá KM còn: 363.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 542.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS11-23E

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS11-41D

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS11-41E

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS11-43D

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS11-43E

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS8-11

0.1s~10giờ, POWER ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, 12VDC

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS8-13

0.1s~10giờ, POWER ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, 12VDC

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS8-21

0.1s~10giờ, ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, 24VAC/24VDC

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS8-23

0.1s~10giờ, ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, 24VAC/24VDC

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS8-41

0.1s~10giờ, ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, 100-240VAC, 24-240VDC

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS8-43

0.1s~10h, ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, 100-240VAC, 24-240VDC

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-2M

0.1 ~ 10min, OFF DELAY, 24VAC, 24VDC, 8 pin tròn,

Giá KM còn: 459.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 686.000 VNĐ

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-6S

0.1s ~ 10 giấy, OFF DELAY, 100-120VAC

Giá KM còn: 459.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 686.000 VNĐ

Timer OFF delay Autonics ATS8P-5S

0.1s ~ 10 giây, OFF DELAY, 200-240VAC, 8 chân

Giá KM còn: 459.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 686.000 VNĐ

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-2S

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-2S

Giá KM còn: 459.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 686.000 VNĐ

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-6M

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-6M

Giá KM còn: 459.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 686.000 VNĐ

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-5M

Hoạt động ngõ ra : POWER OFF DELAY

Thời gian hoạt động : POWER OFF START

Terminal : Phích cắm 8 chân

Giá KM còn: 459.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 686.000 VNĐ