bộ định thời đôi Autonics ATS11W-11

Timer đôi, flicker, 0.1s~10h, 12VDC, 11 chân tròn

Đơn giá: Liên hệ

bộ định thời đôi Autonics ATS8W-41

Timer đôi, flicker, 0.1s~10h, 100-240VAC, 8 chân tròn

Đơn giá: 488.000 VNĐ

bộ định thời đôi Autonics ATS11W-13

Timer đôi, flicker, 0.3s~30h, 12VDC, 11 chân tròn

Đơn giá: Liên hệ

Timer đôi Autonics ATS8W-43

Timer đôi, flicker, 0.3s~3h, 100-240VAC, 8 chân tròn

Đơn giá: 488.000 VNĐ

bộ định thời đôi Autonics ATS11W-21

Timer đôi, flicker, 0.1s~10h, 24VAC, 24VDC, 11 chân tròn

Đơn giá: Liên hệ

Bộ Định Thời Đôi Autonics ATS8W-11

Timer đôi, flicker, 0.3s~3h, 100-240VAC, 8 chân tròn

Đơn giá: Liên hệ

Timer đôi Autonics ATS11W-23

Timer đôi, flicker, 0.3s~30h, 24VAC, 24VDC, 11 chân tròn

Đơn giá: Liên hệ

Bộ Định Thời Đôi Autonics ATS8W-13

Timer đôi, flicker, 0.3s~3h, 100-240VAC, 8 chân tròn

Đơn giá: Liên hệ

Bộ định thời Autonics ATS11-21D

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Đơn giá: Liên hệ

Bộ Định Thời Đôi Autonics ATS8W-21

Timer đôi, flicker, 0.3s~3h, 100-240VAC, 8 chân tròn

Đơn giá: Liên hệ

bộ định thời đôi Autonics ATS11W-41

Timer đôi, flicker, 0.1s~10h, 100-240VAC, 11 chân tròn

Đơn giá: 488.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS11-21E

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Đơn giá: Liên hệ

Bộ Định Thời Đôi Autonics ATS8W-23

Timer đôi, flicker, 0.3s~3h, 100-240VAC, 8 chân tròn

Đơn giá: 488.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS11-23D

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Đơn giá: Liên hệ

timer sao tam giác Autonics ATS8SD-4

0.5~100giây, nguồn 24-240VAC/24-240VDC, 8 chân tròn

Đơn giá: 530.000 VNĐ

Timer đôi Autonics ATS11W-43

Timer đôi, flicker, 0.3s~3h, 100-240VAC, 11 chân tròn

Đơn giá: 488.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS11-23E

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Đơn giá: Liên hệ

Bộ định thời Autonics ATS11-41D

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Đơn giá: 382.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS11-41E

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Đơn giá: Liên hệ

Bộ định thời Autonics ATS11-43D

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Đơn giá: 382.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS11-43E

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Đơn giá: Liên hệ

Bộ định thời Autonics ATS8-11

0.1s~10giờ, POWER ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, 12VDC

Đơn giá: 382.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS8-13

0.1s~10giờ, POWER ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, 12VDC

Đơn giá: 382.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS8-21

0.1s~10giờ, ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, 24VAC/24VDC

Đơn giá: 382.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS8-23

0.1s~10giờ, ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, 24VAC/24VDC

Đơn giá: 382.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATS8-41

0.1s~10giờ, ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, 100-240VAC, 24-240VDC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ định thời Autonics ATS8-43

0.1s~10h, ON DELAY, FLICKER, INTERVAL, 100-240VAC, 24-240VDC

Đơn giá: Liên hệ

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-2M

0.1 ~ 10min, OFF DELAY, 24VAC, 24VDC, 8 pin tròn,

Đơn giá: 645.000 VNĐ

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-6S

0.1s ~ 10 giấy, OFF DELAY, 100-120VAC

Đơn giá: 645.000 VNĐ

Timer OFF delay Autonics ATS8P-5S

0.1s ~ 10 giây, OFF DELAY, 200-240VAC, 8 chân

Đơn giá: 645.000 VNĐ

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-2S

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-2S

Đơn giá: 645.000 VNĐ

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-6M

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-6M

Đơn giá: 645.000 VNĐ

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-5M

TIMER OFF DELAY AUTONICS ATS8P-5M

Đơn giá: 645.000 VNĐ