Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics KPN

ngõ vào_RTD, TC, Analog, Ngõ ra: relay, 4-20mA, SSR

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển Autonics KPN5300-000

Chỉ hiển thị, 1 out relay, 100-240VAC, 48x96

Đơn giá: 3.851.000 VNĐ

Bộ điều khiển Autonics KPN5311-000

2 OUT 4-20mA hoặc SSR

Ngõ ra: chuyển tiếp + remote SV

Kích thước: 48x96

Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ điều khiển Autonics KPN5313-000

Chỉ hiển thị, 2 out 4-20mA/SSR, relay, 100-240VAC, 48x96

Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ điều khiển Autonics KPN5317-000

Hiển thị dạng cột

OUT 1: relay; OUT 2: 4-20mA hoặc SSR

Chức năng: gia nhiệt và làm lạnh

Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5519-000

Chỉ hiển thị, 2 out :relay, 100-240VAC, 96x96

Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics KPN5500-030

relay, 4-20mA / SSR, transmission + Remote SV, 96x96

Đơn giá: 4.551.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics KPN5500-200

1 out: relay/SSR, RS485, 100-240VAC, 96x96

Đơn giá: 4.551.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics KPN5200-000

heating hoặc cooling: relay, 4-20mA / SSR, 96x48

Đơn giá: 3.851.000 VNĐ