Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics KPN

ngõ vào_RTD, TC, Analog

Ngõ ra: relay, 4-20mA, SSR

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển Autonics KPN5300-000

Chỉ hiển thị, 1 out relay

100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 2.580.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.851.000 VNĐ

Bộ điều khiển Autonics KPN5311-000

2 OUT 4-20mA hoặc SSR

Ngõ ra: chuyển tiếp + remote SV

Kích thước: 48x96

Giá KM còn: 2.825.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ điều khiển Autonics KPN5313-000

Chỉ hiển thị, 2 out 4-20mA/SSR

relay, 100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 2.825.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ điều khiển Autonics KPN5317-000

Hiển thị dạng cột

OUT 1: relay; OUT 2: 4-20mA hoặc SSR

Chức năng: gia nhiệt và làm lạnh

Giá KM còn: 2.825.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5519-000

Chỉ hiển thị,

2 out :relay,

100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 2.825.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics KPN5500-030

relay, 4-20mA / SSR,

transmission + Remote SV

96x96

Giá KM còn: 3.049.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.551.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics KPN5500-200

1 out: relay/SSR, RS485,

100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.049.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.551.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics KPN5200-000

heating hoặc cooling:

relay, 4-20mA / SSR,

100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 2.580.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.851.000 VNĐ