Công tắc đồng hồ Autonics LE7M-2D

64 steps hàng tuần, 32 steps hằng năm, 2CO độc lập

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc thời gian Autonics LE7M-2B

64 steps hàng tuần, 32 steps hằng năm, 2CO

Đơn giá: Liên hệ

bộ định thời Autonics LE3S

đếm Up/Down, interval delay, flicker, one-shot, ON/OFF delay

Đơn giá: 1.210.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE3SA

ON/OFF delay, Internal, POWER ON DELAY, 8 pin tròn

Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE3SB

đếm Up/Down, interval delay, flicker, one-shot, ON/OFF delay

Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE4S

Flicker, ON DELAY, OFF Delay, One-shot, 24-240V

Đơn giá: 1.294.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE4SA

ON/OFF delay, flicker, Internal, twin, 8 chân tròn

Đơn giá: 1.294.000 VNĐ

công tắc thời gian Autonics LE365S-41

48 bước/tuần, 24bước/năm, 48x48, 100-240VAC

Đơn giá: 1.463.000 VNĐ