bộ định thời Autonics LE3S

đếm Up/Down, interval delay, flicker, one-shot, ON/OFF delay

Giá KM còn: 871.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.301.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE3SA

ON/OFF delay, Internal, POWER ON DELAY, 8 pin tròn

Giá KM còn: 871.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.301.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE3SB

đếm Up/Down, interval delay, flicker, one-shot, ON/OFF delay

Giá KM còn: 871.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.301.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE4S

Flicker, ON delay, OFF Delay, One-shot

0.01 giây đến 9999 giờ

24-240V

Giá KM còn: 997.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.489.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE4SA

ON/OFF delay, flicker, Internal, twin, 8 chân tròn

Giá KM còn: 997.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.489.000 VNĐ

công tắc thời gian Autonics LE365S-41

48 bước/tuần, 24bước/năm, 48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 980.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.463.000 VNĐ

công tắc hẹn giờ Autonics LE7M-2D

64 steps hàng tuần,

32 steps hằng năm,

tiếp điểm: 2C/O độc lập

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

công tắc hẹn giờ Autonics LE7M-2B

64 steps hàng tuần,

32 steps hằng năm,

Tiếp điểm: 2C/O

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ