bộ định thời Autonics LE3S

đếm Up/Down, interval delay, flicker, one-shot, ON/OFF delay

Giá KM còn: 810.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.210.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE3SA

(ON/OFF delay, Internal, tích hợp) 8 chân tròn

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE3SB

đếm Up/Down, interval delay, flicker, one-shot, ON/OFF delay

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE4S

bộ định thời Autonics LE4S

Giá KM còn: 867.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.294.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE4SA

(ON/OFF delay, flicker, Internal,twin), 8 chân tròn

Giá KM còn: 867.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.294.000 VNĐ

công tắc thời gian Autonics LE365S-41

48 bước/tuần, 24bước/năm, 48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 980.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.463.000 VNĐ