Đèn cảnh báo Auer QDS

đèn cảnh báo, 94x94, IK09, công suất 5J, 24/48/110/220V, iP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn cảnh báo Auer QFS

D 94x94, công suất 5J, IK09, 1Hz, 24/48/110/220V, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer QDM

Đèn LED sáng tĩnh/nháy 1Hz, 60Cd, 110-240VAC, IP66, Auer

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động vuông Auer QDL

đèn led, sáng tĩnh/nháy, 184x184, IK09, 24/48/110/220V, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo Auer QBL

đèn led, sáng tĩnh/ nháy, 184x184, IK09, 24/48/110/220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer QDX

đèn led, sáng tĩnh/nháy, 228x228, IK09, 24/48/110/220V, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer QBX

đèn led, sáng nháy /tĩnh, 228x228, IK09, 24/48/110/220, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động dạng vuông Auer QFM

bóng xenon, 132x132, IK09, 10J, 24/48/110/220V, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer QBS

đèn led, IK09, ~1.4HZ, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer QBM

đèn led, ~1.4Hz, 143x132, 0.003A, IK09, IP66

Đơn giá: Liên hệ