Đèn báo động Auer TDF

D75, 16 led , sáng đa nháy, 6 màu , IP66

Đơn giá: Liên hệ

đèn báo động Auer UDF

D60, đèn led, sáng nháy, 2hz, IK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

đèn báo động Auer UDC

D60, đèn led, sáng tĩnh/nháy, 2Hz, IIK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

đèn báo động Auer TDC

D75, 2Hz, đèn led, sáng tĩnh/nháy, IK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer UDFP

D60, đèn led, sáng nháy, 62x91, IK10, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer TDCP

D75. đèn led, sáng tĩnh/ sáng nháy, 2Hz, IK10, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer TDFP

Ø 75 mm, đèn led, sáng nhấp nháy, 77x108, IK10, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer UDCP

đèn led, sáng tĩnh/nháy, D60, 2Hz, IK10, IP66

Đơn giá: Liên hệ