Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics T3HS

Hiển thị 3 số,

-99~1200 độ C,

out: 4-20mA/relay/SSR, 1 out phụ

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L

4 số, -99~1200 độ C,

out: 4-20mA/relay/SSR,

100-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T3S

led 3 số, out relay/SSR/4-20mA, K/J/PT100, 48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.013.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.513.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4LA

4 số, -99~1200 độ C, 1 alarm,

out: 4-20mA/relay/SSR,

96x96

Giá KM còn: 1.520.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.270.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4MA

led 4 số, out relay/SSR/4-20mA,in :K/J/PT100, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4M

4 số, -99~1200 độ C, out: 4-20mA/relay/SSR, 72x72

Giá KM còn: 1.088.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.624.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4LP

4 số, -99~1200 độ C,

2 out: 4-20mA/relay/SSR,

96x96

Giá KM còn: 1.565.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.337.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4CK8C-N

4 số, 800 độ C, out: 4-20mA,ngõ vào Can nhiệt K, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4CKCC-N

4 số, 1200 độ C, out: 4-20mA,ngõ vào Can nhiệt K, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4CP0C-N

4 số, 200 độ C, out: 4-20mA, ngõ vào PT100, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4CP1C-N

4 số, 100 độ C, out: 4-20mA, ngõ vào PT100, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4CRFC-N

4 số, 1600 độ C, out: 4-20mA, ngõ vào canh nhiệt R, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4RKCC-N

4 số, 1200 độ C, out: relay, ngõ vào can nhiệt K, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4RP0C-N

4 số, 200 độ C, out: relay, ngõ vào PT100, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4RP1C-N

4 số, 100 độ C, out: relay, ngõ vào PT100, 100-240VAC

Giá KM còn: 12.971.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 19.360.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4RP4C-N

4 số, 400 độ C, out: relay,

ngõ vào PT100,

100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T3H

4 số, -99~1200 độ C, out: 4-20mA/relay/SSR, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4SKCC-N

4 số, 1200 độ C, out: SSR, ngõ vào PT100, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4SP0C-N

4 số, 200 độ C, out: SSR, ngõ vào PT100, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4SP1C-N

4 số, 100 độ C, out: SSR, ngõ vào PT100, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T3HA

4 số, -99~1200 độ C, 1 alarm, out: 4-20mA/relay/SSR, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4SP4C-N

4 số, 400 độ C, out: SSR, ngõ vào PT100, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4RK4C-N

4 số, 400 độ C, out: relay, ngõ vào can nhiệt K, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T3H-B4SP4C-N

LED 7 đoạn 3 số, ngõ vào PT100, out : SSR,100-240VAC

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Điều khiển nhiệt độ Autonics T4L-B4SK8C-N

4 số, 800 độ C, out: SSR, ngõ vào can nhiệt K, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T3H-B4SP0C-N

LED 7 đoạn 3 số, ngõ vào PT100, out: SSR,100-240VAC

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T3H-B4RP4C-N

LED 7 đoạn 3 số, ngõ vào PT100, out relay,100-240VAC

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T3H-B4RP1C-N

LED 7 đoạn 3 số, ngõ vào PT100, out relay,100-240VAC

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T3H-B4RP0C-N

LED 7 đoạn 3 số, ngõ vào PT100, out relay,100-240VAC

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T3H-B4CP4C-N

LED 7 đoạn 3 số, in: PT100, out DC4-20mA,100-240VAC

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T3H-B4CP1C-N

LED 7 đoạn 4 số, ngõ vào PT100, out 4-20mA,100-240VAC

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ T3H-B3RK4C

hiển thị led 3 số ,Can nhiệt: K, out relay, 48x96

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T3H-B4RKAC-N

LED 7 đoạn 3 số, can nhiệt: K, out relay, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.250.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.867.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T3H-B4SK4C-N

LED 7 đoạn 3 số, can nhiệt K, out SSR,100-240VAC

Giá KM còn: 1.163.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.736.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T3H-B4RK4C-N

hiển thị led 3 số, Can nhiệt K, relay, 48x96, 100/220VAC.

Giá KM còn: 1.250.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.867.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T3S-B4RK2C-N

Can nhiệt K, 200 độ C,

out: 4-20mA,

48x48, 100-240V.

Giá KM còn: 1.090.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.627.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4MA-B3RKCC

led 7 đoạn 4 số, can nhiệt K, out: relay, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4MA-B4RK8C-N

led 7 đoạn 4 số, canh nhiệt K, out relay/alarm,100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4MA-B3SK4C

led 7 đoạn 4 số, can nhiệt K, out: 4-20mA, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics T4MA-B3RK4C

led 7 đoạn 4 số, K, out: relay/alarm/SUB, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.297.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.936.000 VNĐ