Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4H

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 48x96,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4L

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 96x96,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S

2 alarm, out relay, 48x48, 24-48VDC, 24VAC, 100-240V

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 72x72, out relay/SSR

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4SP

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 48x48, 11 chân,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 72x36,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4W

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 96x48,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-14R

1 hàng số, out: 1 relay và SSR, 1 alarm, 48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 602.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4SP-N4N

Ngõ vào: K, J, PT100, chỉ hiển thị, 48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 527.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 787.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4SP-N4R

1 hàng số, out: relay + SSR, 48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 571.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 853.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4SP-14R

1 hàng số,out relay+SSR, 11 chân tròn, kt48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 602.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TC4SP-12R

out: 1 relay và SSR, 1 alarm, 48x48, 24-48VDC/24VAC

Giá KM còn: 602.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-N4N

Ngõ vào: K, J, PT100, chỉ hiển thị, 48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 527.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 787.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TC4SP-N2N

Ngõ vào: K, JIC, PT100, chỉ hiển thị, 48x48, 24-48VDC/24VAC

Giá KM còn: 527.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 787.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-N4R

1 hàng số, out:relay+SSR, 48x48, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 571.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 853.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TC4SP-N2R

1 hàng số, out: relay + SSR, 48x48, 24-48VDC/24VAC

Giá KM còn: 602.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-24R

1 hàng số, kt48x48, 2 alarm, out relay, 100-240VAC

Giá KM còn: 617.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 921.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-N2N

Ngõ vào: K, JIC, PT100, 48x48, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Giá KM còn: 602.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-N2R

1 hàng số,out:relay, 48x48, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Giá KM còn: 660.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 985.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-22R

1 hàng số, 2 alarm, out:relay +SSR, 48x48, 24-48VDC/24VAC

Giá KM còn: 717.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.071.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-12R

1 hàng số,1 alarm, out:relay, 48x48, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Giá KM còn: 656.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 980.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y-N4N

ngõ vào: K, J, L, RTD, chỉ hiển thị, 72x36, 100-240VAC

Giá KM còn: 527.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 787.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y-N4R

1 hàng số, out:relay, 72x36, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 571.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 853.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y-14R

1 hàng số, kt72x36, 100-240VAC,1 ngõ ra alarm.

Giá KM còn: 647.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 967.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y-N2N

Ngõ vào: K, JIC, PT100, chỉ hiển thị, 72x36, 24-48VDC, 24VAC

Giá KM còn: 602.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y-12R

kt72x36, 1 alarm. Ngõ ra: 1 relay + SSR, 100-240VAC

Giá KM còn: 688.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.028.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y-N2R

1 hàng số, out:relay, 72x36, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Giá KM còn: 660.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 985.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M-N4N

Chỉ hiển thị, ngõ vào: K, J, L, RTD, 72x72, 100-240VAC

Giá KM còn: 602.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M-N4R

1 hàng số, out:relay, 72x72, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 647.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 967.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M-14R

1 hàng số, kt72x72,1 alarrm, 1 relay và SSR,100-240VAC, Korea.

Giá KM còn: 662.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 989.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M-24R

1 hàng số,2alarm, out relay +SSR, kt72x72, 100-240VAC

Giá KM còn: 692.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.033.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TC4M-12R

1 hàng số, 72x72,1 alarm,out: relay, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Giá KM còn: 662.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 989.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TC4M-22R

1 hàng số,2 alarm, out:relay, 72x72, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Giá KM còn: 692.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.033.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TC4M-N2N

Ngõ vào: K, JIC, PT100, 72x72, 24-48VDC, 24VAC

Giá KM còn: 602.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TC4M-N2R

1 hàng số, 72x72, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Giá KM còn: 647.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 967.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4W-14R

kt96x48, 1 alarm, out: relay, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 662.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 989.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4W-24R

2 alarm, out:relay +SSR,96x48, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 692.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.033.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TC4W-N2R

1 hàng số,out:relay, 96x48, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Giá KM còn: 647.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 967.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TC4W-12R

1 hàng số,1 alarm,out:relay, KT96x48,24-48VDC, 24VAC, Korea

Giá KM còn: 662.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 989.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TC4W-22R

2 alarm, out:relay +SSR, 96x48, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Giá KM còn: 692.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.033.000 VNĐ