Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4H

48x96, Hai dòng hiển thị SV & PV,

8 loại cảm biến ngõ vào

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4L

96x96, Hai dòng hiển thị SV & PV,

8 loại cảm biến ngõ vào

Giá KM còn: 812.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.212.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4M

72x72, Hai dòng hiển thị SV & PV,

8 loại cảm biến ngõ vào

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4S

48x48, Hai dòng hiển thị SV & PV,

8 loại cảm biến ngõ vào

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TCN4S-22R-P

out: 1 relay & SSR, 2 alarm, 48x48, 24VAC, 24-48VAC/DC

Giá KM còn: 1.043.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.558.000 VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TCN4S-24R-P

2 alarm, out:relay +SSR,kt48x48, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 1.043.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.558.000 VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TCN4S-24R

2 alarm, out: relay + SSR, 48x48, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 899.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.342.000 VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TCN4S-22R

2 alarm, out:relay +SSR,kt48x48, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Giá KM còn: 899.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.342.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4H-24R

1 hàng số,2 alarm, out:relay +SSR, 48x96, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 1.009.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.507.000 VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TCN4H-22R

1 hàng số,2 alarm, out:relay +SSR, 48x96, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Giá KM còn: 1.009.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.507.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4M-24R

2 alarm, out:relay +SSRkt72x72, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 1.009.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.507.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4M-22R

2 alarm, out:relay +SSR,kt72x72, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Giá KM còn: 1.009.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.507.000 VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TCN4L-24R

2 alarm, out:relay +SSR,kt96x96, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 1.043.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.558.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4L-22R

2 alarm, out:relay +SSR,kt96x96, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Giá KM còn: 1.043.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.558.000 VNĐ