cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-R-C

Gắn tường

24VDC, 4-20mA

Autonics Korea

Giá KM còn: 1.474.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.201.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-R-V

Gắn tường

24VDC, 1-5VDC

Autonics Korea

Giá KM còn: 1.474.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.201.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-R-T

Gắn tường

24VDC, RS485

Autonics Korea

Giá KM còn: 1.685.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.516.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ Autonics THD-R-PT

Gắn tường, 24VDC

Điện trở DPt100Ω

Autonics Korea

Giá KM còn: 325.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 486.000 VNĐ

Cảm biến Nhiệt Độ độ ẩm Autonics THD-R-PT/C

Gắn tường, 24VDC

4-20mA & điện trở DPt100Ω

Autonics Korea

Giá KM còn: 1.339.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.999.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-D1-C

Gắn trong ống

Cảm biến 100mm

24VDC, 4-20mA, Autonics Korea

Giá KM còn: 2.011.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.002.000 VNĐ

Cảm biến Nhiệt Độ độ ẩm Autonics THD-D1-V

Gắn trong ống

Cảm biến 100mm, 24VDC, 1-5vdc

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.011.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.002.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-D1-T

Gắn trong ống

Cảm biến 100mm, 24VDC, RS485

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.122.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.168.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-D2-C

Gắn trong ống

Cảm biến 200mm, 24VDC, 4-20mA

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.011.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.002.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ và Độ Ẩm Autonics THD-D2-V

Gắn trong ống

Cảm biến 200mm, 24VDC, 1-5vdc

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.011.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.002.000 VNĐ

bộ cảm biến độ ẩm/nhiệt độ THD-D2-T

Gắn trong ống,

cảm biến 100mm,

24VDC, RS485, Autonics Korea

Giá KM còn: 2.122.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.168.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-DD1-C

Gắn trong ống

Cảm biến 100mm

24VDC, out: 4-20mA

Giá KM còn: 2.218.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.311.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-DD1-V

Gắn trong ống

Cảm biến 100mm, 24VDC, 1-5vdc

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.218.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.311.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-DD2-C

Gắn trong ống

Cảm biến 200mm, 24VDC, 4-20mA

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.218.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.311.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-DD2-V

Gắn trong ống

Cảm biến 200mm, 24VDC, 1-5vdc

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.218.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.311.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-DD2-T

Gắn trong ống,

cảm biến 200mm, 24VDC,

RS485, Autonics Korea

Giá KM còn: 2.337.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.488.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-W1-C

Gắn trên tường

Cảm biến 100mm, 24VDC, 4-20mA

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.011.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.002.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-W1-V

Gắn trên tường

24VDC, 1-5vdc

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.011.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.002.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-W1-T

Gắn trên tường, cảm biến 100mm,

Nguồn cấp 24VDC,

Truyền thông: RS485

Giá KM còn: 2.122.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.168.000 VNĐ

cảm biến độ ẩm Autonics THD-W2-C

Gắn trên tường

Cảm biến 200mm, 24VDC, 4-20mA

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.011.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.002.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-W2-V

Gắn trên tường

Cảm biến 200mm, 24VDC, 1-5vdc

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.011.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.002.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ / độ ẩm Autonics THD-W2-T

Gắn trên tường

Cảm biến 200mm, 24VDC, RS485

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.122.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.168.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ / độ ẩm Autonics THD-WD1-C

Gắn trên tường

Cảm biến 100mm, 24VDC, 4-20mA

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.218.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.311.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-WD1-V

Gắn trên tường

Cảm biến 100mm, 24VDC, 1-5vdc

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.218.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.311.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-WD1-T

Gắn trên tường

Cảm biến 100mm, 24VDC, RS485

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.337.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.488.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm THD-WD2-C

Gắn trên tường

Cảm biến 200mm, 24VDC, 4-20mA

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.218.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.311.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-WD2-V

Gắn trên tường

Cảm biến 200mm, 24VDC, 1-5vdc

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.218.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.311.000 VNĐ

Cảm biến độ ẩm Autonics THD-WD2-T

Gắn trên tường

Cảm biến 200mm, 24VDC, RS485

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.337.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.488.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-DD1-T

Gắn trong ống

Cảm biến 100mm, 24VDC, RS485

Autonics Korea

Giá KM còn: 2.337.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.488.000 VNĐ