BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TK SERIES

Chu kỳ lấy mẫu tốc độ siêu nhanh: 50ms, độ chính xác hiển thị 0.3%

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4L

điều khiển: ON/OFF, P, PI, PD, PID, 0-2300 độ C, 96x96, IP65

Giá KM còn: 1.208.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4W

điều khiển: ON/OFF, P, PI, PD, PID, 0-2300 độ C, 96x48, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4M

điều khiển: ON/OFF, P, PI, PD, PID, 0-2300 độ C, 72x72, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4SP

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4SP

Giá KM còn: 939.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.402.000 VNĐ

TK4S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics

TK4S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-14CN

1 alarm, 4-20mA/SSR, 48x48, 100-240VAC, 0-2300 độ C

Giá KM còn: 984.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.469.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-14RN

1 alarm, out: relay, kt48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 984.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.469.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-14SN

1 alarm, out: SSR, 11 chân cắm, 48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 984.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.469.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-24CN

2 alarm, out: 4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.073.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.602.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ,Autonics TK4S-24RN

2 alarm, out: relay, kt48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.073.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.602.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-24SN

2 alarm, out: SSR, 48x48, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 1.073.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.602.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-R4CN

1 alarm, chuyển đổi 4-20mA, out: 4-20mA + SSR, 48x48

Giá KM còn: 1.073.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.602.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-R4RN

1 alarm, chuyển đổi 4-20mA, out: relay, 48x48, 100-240V

Giá KM còn: 1.073.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.602.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-14CC

1 alarm, out: x4-20mA + SSR, 48x48, 100-240V

Giá KM còn: 1.103.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.647.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-14CR

1 alarm, out: 4-20mA + SSR, relay, 48x48, 100-240V

Giá KM còn: 1.103.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.647.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-14RC

1 alarm, out: relay, 4-20mA, SSR, 48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.103.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.647.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-14RR

1 alarm, out: 2 relay, 48x48, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 1.103.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.647.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Nhiệt Độ Autonics TK4S-12RN

1 alarm, out: relay, 48x48, 24-48VDC.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-14SC

1 alarm, out: SSR, 4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.103.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.647.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Nhiệt Độ Autonics TK4S-12CN

1 alarm, 4-20mA + SSR, 48x48, 24VAC/24-48VDC, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-14SR

1 alarm, out: SSR,2 relay, kt48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.103.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.647.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Nhiệt Độ Autonics TK4S-22RN

2 alarm, out: relay, 48x48, 24VAC, 24-48VDC.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-24CC

2 alarm, out: 2 x 4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.208.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Nhiệt Độ Autonics TK4S-22CN

2 alarm, out: 4-20mA, 48x48, 24VAC, 24-48VDC.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-24CR

2 alarm, out: 4-20mA, relay, 48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.208.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Nhiệt Độ Autonics TK4S-R2RN

1 alarm, chuyển đổi 4-20mA, out: relay, 48x48, 24-48VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-24RC

2 alarm, out: relay, 48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.150.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.717.200 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-24RR

2 alarm, out: 2 relay, kt48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.208.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Nhiệt Độ Autonics TK4S-R2CN

1 alarm, chuyển đổi 4-20mA, out: 4-20mA + SSR, 48x48

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

TK4S-24SC Autonics TEMP

2 alarm, out: SSR, 4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.150.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.717.200 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-24SR

2 alarm, out: SSR, relay, 48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.208.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-A4CN

2 alarm, out: 4-20mA, PV:4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.208.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-A4RN

2 alarm, out: relay, PV:4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.208.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-A4SN

2 alarm, out: SSR,4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.150.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.717.200 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-R4CC

1 alarm, chuyển đổi 4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.150.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.717.200 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-R4CR

1 alarm, out: 4-20mA, relay,kt48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.208.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-R4RC

1 alarm, chuyển đổi 4-20mA, out: relay, 4-20mA + SSR

Giá KM còn: 1.150.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.717.200 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-R4RR

1 alarm, chuyển đổi 4-20mA, 2out: relay, 48x48, 100-240V

Giá KM còn: 1.208.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-R4SC

1 alarm, out: SSR, 4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Giá KM còn: 1.208.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.803.000 VNĐ