BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TK SERIES

Chu kỳ lấy mẫu siêu nhanh: 50ms

độ chính xác hiển thị 0.3%

4 giá trị nhiệt độ cài đặt trước

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ PID Autonics TK4H

kích thước: 48x96,

Ngõ vào: TC, RTD, analog

2 Ngõ ra : relay, SSR, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4L

- điều khiển: ON/OFF, P, PI, PD, PID,

- Nhiệt độ: 0-2300 độ C,

- Kích thước: 96x96, IP65

Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4M

điều khiển: ON/OFF, P, PI, PD, PID,

0-2300 độ C,

72x72, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ PID Autonics TK4S

- Kích thước: 48x48,

- Phạm vi đo: 0-2300 độ C.

- chu kỳ lấy mẫu 50ms, PID 

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4SP

nối đế relay 11 chân tròn,

kích thước: 48x48

- Phạm vi đo: 0 - 2300 độ C.

Đơn giá: 1.402.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4W

điều khiển: ON/OFF, P, PI, PD, PID,

0-2300 độ C,

96x48, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-14RR

1 alarm,

out: 2 relay,

48x48, 100-240VAC, Korea

Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Nhiệt Độ Autonics TK4S-12RN

1 alarm, out: relay, 48x48, 24-48VDC.

Đơn giá: 1.555.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-14SC

1 alarm, out: SSR, 4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Nhiệt Độ Autonics TK4S-12CN

1 alarm, 4-20mA + SSR, 48x48, 24VAC/24-48VDC, Korea

Đơn giá: 1.555.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-14SR

- 1 alarm, out: SSR,2 relay,

- Kích thước: 48x48,

- Điện thế: 100-240VAC.

Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Nhiệt Độ Autonics TK4S-22RN

2 alarm, out: relay, 48x48, 24VAC, 24-48VDC.

Đơn giá: 1.751.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-24CC

2 alarm, out: 2 x 4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.993.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Nhiệt Độ Autonics TK4S-22CN

2 alarm, out: 4-20mA, 48x48, 24VAC, 24-48VDC.

Đơn giá: 1.751.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-24CR

2 alarm, out: 4-20mA, relay, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.993.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Nhiệt Độ Autonics TK4S-R2RN

1 alarm, chuyển đổi 4-20mA, out: relay, 48x48, 24-48VDC

Đơn giá: 1.751.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-24RC

2 alarm, out: relay, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.993.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-24RR

2 alarm, out: 2 relay, kt48x48, 100-240VAC

Đơn giá: 1.993.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Nhiệt Độ Autonics TK4S-R2CN

1 alarm, chuyển đổi 4-20mA, out: 4-20mA + SSR, 48x48

Đơn giá: 1.751.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-24SC

2 alarm, out: SSR, 4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.993.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-24SR

2 alarm, out: SSR, relay, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.993.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-A4CN

2 alarm, out: 4-20mA, PV:4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.912.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-A4RN

2 alarm, out: relay, PV:4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.912.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-A4SN

2 alarm, out: SSR,4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.912.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-R4CC

1 alarm, chuyển đổi 4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.993.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-R4CR

1 alarm, out: 4-20mA, relay,kt48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.993.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-R4RC

1 alarm, chuyển đổi 4-20mA, out: relay, 4-20mA + SSR

Đơn giá: 1.993.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-R4RR

1 alarm, chuyển đổi 4-20mA, 2out: relay, 48x48, 100-240V

Đơn giá: 1.993.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-R4SC

1 alarm, out: SSR, 4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.993.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-R4SR

1 alarm, out: SSR, relay, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.993.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-T4CN

1 alarm, out: 4-20mA, RS485, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.912.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-T4RN

1 alarm, out: relay, RS485, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.912.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-T4SN

1 alarm, out: SSR, RS485, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.912.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ AutonicsTK4S-A4CC

2 alarm, out: 2 x 4-20mA, PV:4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 2.166.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-A4CR

2 alarm, out: 4-20mA, relay, PV:4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 2.166.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-A4RC

2 alarm, out: relay, PV:4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 2.166.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-A4SC

2 alarm, out: SSR, 4-20mA, PV4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 2.166.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-A4SR

2 alarm,out:SSR, relay, PV4-20mA, 48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 2.166.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4S-B4CN

2 alarm, out: 4-20mA/SSR, RS485, kt48x48, 100-240VAC.

Đơn giá: 2.050.000 VNĐ