Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics series TMGiá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

TM SERIES BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS

TM SERIES BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ 2 kênh Autonics TM2-22RB

2 kênh, out: relay + 2 Alarm, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 2.773.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.140.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM2-22CB

2 kênh, 4-20mA/SSR, RS485, 2 alarm, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.773.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.140.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ 2 kênh Autonics TM2-42RB

2 kênh, out relay, RS485, 4 alarm, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.826.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.218.800 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ 2 kênh Autonics TM2-42CB

2 kênh, 4-20mA/SSR, RS485, 4 alarm, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.826.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.218.800 VNĐ

Module 2 kênh nhiệt độ Autonics TM2-22RE

2 kênh, relay, 2 alarm, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.542.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.794.800 VNĐ

Module 2 kênh nhiệt độ Autonics TM2-22CE

2 kênh, 4-20mA/SSR, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.669.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.984.000 VNĐ

module 2 kênh nhiệt độ Autonics TM2-42RE

2 kênh, relay, 4 alarm, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.727.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.070.400 VNĐ

module 2 kênh mở rộng Autonics TM2-42CE

2 kênh, 4-20mA/SSR, 4 alarm, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.727.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.070.400 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ 4 kênh Autonics TM4-N2RB

4 kênh, ngõ ra Relay, 24VDC, RS485

Giá KM còn: 3.429.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.119.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ 4 kênh Autonics TM4-N2SB

4 kênh, out SSR, 24VDC, RS485, Korea

Giá KM còn: 3.266.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.876.000 VNĐ

Module 4 kênh nhiệt độ Autonics TM4-N2RE

4 kênh, 24VDC, Ngõ ra: relay,

Giá KM còn: 3.236.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.830.000 VNĐ

Module 4 kênh mở rộng Autonics TM4-N2SE

4 kênh, 24VDC, Ngõ ra: SSR, Korea

Giá KM còn: 3.236.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.830.000 VNĐ