TM SERIES BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS

TM SERIES BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ nhiều kênh TM2-22RB

Module 2 kênh, out: relay + 2 Alarm, 24VDC

Giá KM còn: 2.773.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.140.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM2-22CB

Module 2 kênh, 4-20mA/SSR, RS485, 2 alarm, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.773.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.140.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh TM2-42RB

Module 2 kênh, relay, RS485, 4 alarm, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.826.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.218.800 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ TM2-42CB

Module 2 kênh, 4-20mA/SSR, RS485, 4 alarm, 24VDC,Korea

Giá KM còn: 2.826.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.218.800 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh TM2-22RE

Module 2 kênh, relay, 2 alarm, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.542.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.794.800 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM2-22C

Module 2 kênh, 4-20mA/SSR, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.669.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.984.000 VNĐ

module bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh TM2-42RE

Module 2 kênh, relay, 4 alarm, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.727.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.070.400 VNĐ

module bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh TM2-42CE

Module 2 kênh, 4-20mA/SSR, 4 alarm, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.727.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.070.400 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh TM4-N2RB

Bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh TM4-N2RB

Giá KM còn: 3.429.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.119.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM4-N2SB

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM4-N2SB

Giá KM còn: 3.266.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.876.000 VNĐ

Module mở rộng của bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh TM4-N2RE

TM4-N2RE Module mở rộng của bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh

Giá KM còn: 3.236.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.830.000 VNĐ

Module mở rộng bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM4-N2SE

Module mở rộng bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM4-N2SE

Giá KM còn: 3.236.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.830.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM2-22CE

Module 2 kênh, 4-20mA/SSR, 2 alarm, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.669.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.984.000 VNĐ