Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM series

Điều khiển (4 kênh: TM4 / 2-kênh: TM2)

Chu kỳ lấy mẫu tốc độ cao 100ms / 50ms)

Cài đặt thông qua PC USB và RS485

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ 2 kênh Autonics TM2-22RB

2 kênh,

out: relay + 2 Alarm,

RS485, 24VDC

Giá KM còn: 3.291.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.912.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM2-22CB

2 kênh, 2 alarm

Out: 4-20mA/SSR,

RS485, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 3.060.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.568.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ 2 kênh Autonics TM2-42RB

2 kênh,

out relay, 4 alarm

RS485, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 3.060.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.568.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ 2 kênh Autonics TM2-42CB

2 kênh, 4 alarm

4-20mA/SSR,

RS485, 24VDC, Korea

Giá KM còn: 3.291.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.912.000 VNĐ

Module 2 kênh nhiệt độ Autonics TM2-22RE

2 kênh,

Out: relay, 2 alarm,

24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.949.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.402.000 VNĐ

Module 2 kênh nhiệt độ Autonics TM2-22CE

2 kênh,

Out: 4-20mA/SSR,

24VDC, Korea

Giá KM còn: 2.949.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.402.000 VNĐ

module 2 kênh nhiệt độ Autonics TM2-42RE

2 kênh,

Out: relay, 4 alarm,

24VDC, Korea

Giá KM còn: 3.179.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.746.000 VNĐ

module 2 kênh mở rộng Autonics TM2-42CE

2 kênh,

4-20mA/SSR, 4 alarm,

24VDC, Korea

Giá KM còn: 3.179.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.746.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ 4 kênh Autonics TM4-N2RB

4 kênh,

ngõ ra Relay, 24VDC,

RS485

Giá KM còn: 3.808.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.684.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ 4 kênh Autonics TM4-N2SB

4 kênh,

out SSR, 24VDC,

RS485, Korea

Giá KM còn: 3.808.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.684.000 VNĐ

Module 4 kênh nhiệt độ Autonics TM4-N2RE

4 kênh, 24VDC,

Ngõ ra: relay,

chu kỳ lấy mẫu 100ms

Giá KM còn: 3.577.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.340.000 VNĐ

Module 4 kênh mở rộng Autonics TM4-N2SE

4 kênh, 24VDC,

Ngõ ra: SSR, Korea

RS485

Giá KM còn: 3.577.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.340.000 VNĐ