Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNH

điều khiển PID 2 bậc tự do, 48x96

truyền thông RS485

Tốc độ lấy mẫu 50ms và chính xác ±0.2%

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNL Series

Thuật toán PID hai bậc tự do

Tốc độ lấy mẫu cao 50ms, chính xác ±0.2%

Có thể cài đặt 10 chu trình X 20 bước

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNS

Thuật toán PID hai bậc tự do

Tốc độ lấy mẫu cao 50ms, chính xác ±0.2%

Có thể cài đặt 10 chu trình X 20 bước

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNL-P46SS-RS-035

10x20 bước = 200 bước

4 mức nhiệt đặt trước,

Out: SSR, 4-20mA, RS485,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNS-42RR-NS-006

Thuật toán PID hai bậc tự do

Tốc độ lấy mẫu cao 50ms, chính xác ±0.2%

1 CT input, 2DI, 2 alarm, 2 relay out

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNS-42RR-RS-006

Thuật toán PID hai bậc tự do, RS485

Tốc độ lấy mẫu 50ms, chính xác ±0.2%

1 CT input, 2DI, 2 alarm, 2 relay out

Giá KM còn: 2.500.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.732.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNS-P42RR-NS-006

Thuật toán PID hai bậc tự do

Tốc độ lấy mẫu cao 50ms, ±0.2%

1 CT input, 2DI, 2 alarm, 2 relay out

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ