bộ khuếch đại tín hiệu SETECH YSA-50A

1 kênh , out 4-20mA, 51db, 45x129x234, 110/220VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại SETECH YSA-375A

1 kênh , out 4-20mA, 51db, 45x129x234, 220VAC

Đơn giá: Liên hệ

Mặt đọc cân SETECH YD-10BA

hiển thị led, 5 số, 2V AC RMS(5KHz), 96x48x194, 220V,

Đơn giá: Liên hệ

bộ khuếch đại tín hiệu SETECH YSA-60A

0.5mV/V~3.5mV/V, out 10VDC, 51db, 42x110x123, 220V

Đơn giá: Liên hệ

bộ khuếch đại tín hiệu SETECH YSA-61A

1 kênh , 51db, 10KhZ, out 4-20mA, 42x110x123, 220V

Đơn giá: Liên hệ