bộ khuếch đại tín hiệu cân SETECH YSA-50A

1 kênh , out 4-20mA, 51db, 45x129x234, 110/220VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại tín hiệu loadcell SETECH YSA-375A

in: 0.5-10mV/V, out 0~±10VDC/4-20mA, 51db, 220VAC

Đơn giá: Liên hệ

bộ khuếch đại tín hiệu cân SETECH YSA-60A

in: 0.5mV/V~3.5mV/V, out 10VDC, 4~20mA

Đơn giá: Liên hệ

bộ khuếch đại tín hiệu loadcell SETECH YSA-61A

1 kênh , 51db, 10KhZ, out 4-20mA, 42x110x123, 220V

Đơn giá: Liên hệ