Bộ đọc cân SETECH YD-13S

hiển thị led, Ngõ ra: relay. Kích thước 96x48

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị Setech YD-200S

hiển thị led, 5 số, 120mA, 5Khz, 96x96x135, 220V

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển Setech YD-20BS

hiển thị led, 5 số, 120mA, 5khz, 96x48x135, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển Setech YD-5513

hiển thị led, 5 số, 120mA, 96x48, 20khz, 220V

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển cân Setech YD-10BS

out relay, ngõ vào 0.5~3.5mV/V, 5khz, 120mA, 96x48

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển cân Setech YD-15BS

0.5~3.5mV/V, out relay, 120mA, 5khz, 96x48, 220V

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị cân Setech YD-13BS

0.5~3.5mV/V, out relay, 120mA, 5khz, 96x48, 220V

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ cân Setech YD-3513

0.5~3.5mV/V, out 10VDC, 120mA, 5khz, 96x48, 220V

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển cân Setech YD-G1000

hiển thị led, 5 số, our relay/RS232C/RS485/4-20mA, 240V

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị SETECH YD-100S

hiển thị led, 5 số, out relay, 120mA, 5Khz, 96x96, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đa năng Setech YD-4513 YD-4523 YD-4533

hiển thị led, 5 số , 20khz, 96X48, 120mA, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Mặt đọc cân Setech YD-1000S

hiển thị led, 5 số, 120mA, 0.5~3.5mV/V, 96x96, 220V

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị 4 kênh SETECH YDL-704S

hiển thị led, 5 số, 120mA, 0.5~3.5mV/V, 96x96, 220V

Đơn giá: Liên hệ

bộ hiển thị tín hiệu SETECH YSA-20A

phạm vi đo ~80mV, 20Khz, 51db, 45x129, 220VAC

Đơn giá: Liên hệ