loadcell Setech YA21S

150gf ~ 600gf,

out 1.2mV,

cáp Ø3 dài 40cm, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YA21

1kgf ~ 50kgf, out 1.5mV, cáp Ø3 dài 40cm, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YA32

60kgf ~ 500kgf,

out 1.5mV,

cáp Ø7 dài 2m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YC33

Tải nén 1kgf ~ 3000kgf,

out 1mV, cáp Φ3

dài 3m, nguồn 5VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YC60A

1kgf ~ 200kgf,

out 2mV,

cáp Φ5 dài 3m, 5VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YC60

1kgf ~ 2tonf, chính xác: 0.15%

out 2mV,

cáp Φ5 dài 3m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YG28

2kgf ~ 2tonf, out 2mV, cáp Φ5 dài 3m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YM13A

0kgf ~ 200kgf, out 2mV, cáp Φ5 dài 3m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YB56

50kgf ~ 5tonf, out 2mV, cáp Φ7 dài 3m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YM13

1kgf ~ 2tonf, out 2mV, cáp Φ5 dài 3m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YD16

50kgf ~ 10tonf, out 2mV, cáp Φ5 dài 3m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YK53

- Phạm vi: 10kg ~ 10ton,

- out 1.5mV, cáp Φ5 dài 3m,

- Điện thế: 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YL31

10kgf ~ 10tonf,

out 2mV, cáp Φ5 dài 3m, 10VDC

Chịu tải: tải kéo và nén,

 

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YC54

50kgf ~ 20tonf, chính xác: 0.15%

out 2mV, Tải nén

cáp Φ5 dài 3m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YF57

1tonf~ 100tonf, out 2mV, cáp Φ7 dài 3m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YJ12

1tonf ~ 200tonf, out 2mV, cáp Φ7 dài 2m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YK43

500kgf ~ 500tonf, out 1mV, cáp Φ7 dài 3m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YB45

10tonf ~ 500tonf, out 2mV, cáp Φ7 dài 3m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

loadcell Setech YG38

500kgf ~ 500tonf, out 2mV, cáp Φ7 dài 3m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ