Máy vặn ốc Setech STNR-RT 400 kgf-cm

4.5kgf ~140kgf, độ chính xác 0.5%, ~2600prm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-T-DT 140kgf-cm

4.5kgf-cm-140kgf-cm, ~3000rpm,

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-CU

1Kgf-m - 60Kgf-m , ~375rpm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-DT

1kgf-m - 60kgf-m , ~375rpm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-ST

1kgf-m - 20kgf-m, ~375rpm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-AG

1kgf-m - 20kgf-m, ~ 375 rpm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-DU

1kgf-m - 20kgf-m, ~375 rpm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STHT-AG

4.5Kgf-cm - 140Kgf-cm , 2600 rpm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STHT-DT

1Kgf-m - 140Kgf-cm, 2600 rpm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển máy vặn ốc Setech YD-8000

1 pha, giao tiếp RS232/RS485/RS422, LED, Alarm

Đơn giá: Liên hệ