Máy vặn vít Setech STNR-SQC

4.5 to 200 kgf-cm, ±0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn vít Setech STNR-RS

Tốc độ Max 5000r/min, Phạm vi: 0.5~160kgf.cm

Đơn giá: Liên hệ

Robot vặn vít Setech KN07-RS

Tốc độ Max 5000r/min, Phạm vi: 0.5~160kgf.cm

Đơn giá: Liên hệ

HAND-HELD NUT RUNNER Setech YD-8100

HMI 4,3 ”, 31 kênh

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-RT 400 kgf-cm

4.5kgf ~140kgf, độ chính xác 0.5%, ~2600prm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-T-DT 140kgf-cm

4.5kgf-cm-140kgf-cm, ~3000rpm,

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-CU

1Kgf-m - 60Kgf-m , ~375rpm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-DT

1kgf-m - 60kgf-m , ~375rpm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-ST

1kgf-m - 20kgf-m, ~375rpm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-AG

1kgf-m - 20kgf-m, ~ 375 rpm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-DU

1kgf-m - 20kgf-m, ~375 rpm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STHT-AG

4.5Kgf-cm - 140Kgf-cm , 2600 rpm, 1.5 (kg)

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STHT-DT

1Kgf-m - 140Kgf-cm, 2600 rpm, 1.1kg

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển máy vặn ốc Setech YD-8000

1 pha, giao tiếp RS232/RS485/RS422, LED, Alarm

Đơn giá: Liên hệ