HAND-HELD NUT RUNNER Setech YD-8100

màn hình HMI 4,3 ”,

31 kênh

giao tiếp: RS232, internet

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-RT 400 kgf-cm

4.5kgf ~140kgf,

độ chính xác 0.5%,

Tốc độ: 160~2600prm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-T-DT 140kgf-cm

4.5kgf-cm-140kgf-cm,

kích thước: 375~3000rpm,

0.5~125KC

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-CU

1Kgf-m - 60Kgf-m ,

~375rpm

Độ chính xác: ±0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-DT

Lực siết: 1kgf-m - 60kgf-m ,

Tốc độ; 80~375rpm

độ chính xác cao ±0,5%

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-ST

Lực siết 1kgf-m - 20kgf-m,

101~375rpm

độ chính xác: ±0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-AG

1kgf-m - 20kgf-m,

Tốc độ:  375 rpm

Trọng lượng: 3 - 10kg

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STNR-DU

1kgf-m - 20kgf-m,

Tốc độ: 375 rpm

Trọng lượng 3 - 7.5kg

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STHT-AG

4.5Kgf-cm - 140Kgf-cm ,

Tốc độ: 2600 rpm,

Trọng lượng: 1.5 (kg)

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc Setech STHT-DT

1Kgf-m - 140Kgf-cm,

tốc độ: 2600 rpm,

Trọng lượng: 1.1kg

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn vít Setech STNR-SQC

4.5 to 200 kgf-cm, ±0.5%

Tốc độ: 400-5000rpm

Khối lượng: 2 (kg)

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển máy vặn ốc Setech YD-8000

1 pha, 220V

giao tiếp RS232/RS485/RS422,

LED, Alarm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn vít Setech STNR-RS

Tốc độ Max 5000r/min,

Phạm vi: 0.5~160kgf.cm

bắn tối đa chiều dài vít là 20mm

Đơn giá: Liên hệ

Robot vặn vít Setech KN07-RS

Tốc độ Max 5000r/min,

Phạm vi: 0.5~160kgf.cm

Đơn giá: Liên hệ

Máy vặn ốc cầm tay Setech SRAH

Tầm với Max.: 1332 mm

Hành trình: 450 mm

Hành trình dọc tối đa 450 mm

Đơn giá: Liên hệ

Cơ cấu đỡ Máy vặn ốc Setech SRAF-A

 Max. reach: 1000 mm

Stroke: 500 mm

Đơn giá: Liên hệ

Cơ cấu đỡ Máy vặn ốc Setech SRAF-L

Tầm với: Max.: 1000 mm

Hành trình dọc: 500 mm

Hành trình ngang: 500 mm

Đơn giá: Liên hệ

Spindle Asm Setech STNR-SP

20~196.14Nm
Tốc độ MAX 5000(r/min)
 

Đơn giá: Liên hệ