Tủ điện chống thấm IP68 Hi Box SM-AG-015

W200xH300xD150 (bản lề nhựa & khóa nhựa 2 cấp) IP68, Korea

Đơn giá: 730.000 VNĐ

Tủ điện chống thấm IP68 Hi Box SM-AG-01

W200xH300xD180 (bản lề nhựa & khóa nhựa 2 cấp) IP68, Korea

Đơn giá: 830.000 VNĐ

Tủ điện nhựa kín nước IP68 Hi Box SM-AG-02

W300xH400xD180 (bản lề nhựa & khóa nhựa ) IP68, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa kín nước Hi Box SM-AG-03

W400xH500xD200 (bản lề nhựa & khóa nhựa ) IP68, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa kín nước IP68 Hi Box SM-AG-04

W400xH600xD230 (bản lề nhựa & khóa nhựa ) IP68, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa kín nước Hi Box SM-AG-09

W700xH1000xD305 (bản lề nhựa & khóa nhựa ) IP68, Korea

Đơn giá: Liên hệ