Đèn hậu cho xe Sori SR-02

• Chóa đèn: PMMA, Thân đèn: ABS

• Kích thước: 476×150×70mm

• Điện áp: 24V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn hậu cho xe Sori SL-01

• Chóa đèn: PMMA, Thân đèn: ABS

• Kích thước: 375×130×45mm

• Điện áp: 12V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn hậu cho xe Sori SL-09

• Chóa đèn: PMMA, Thân đèn: ABS

• Kích thước: Ø 109×30mm

• Điện áp: 12V / 24V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn hậu cho xe Sori SL-50

• Chóa đèn: PMMA, Thân đèn: ABS

• Kích thước: Ø 143×40mm

• Điện áp: 12V / 24V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn hậu kết hợp Sori SL-47

• Chóa đèn: PMMA, Thân đèn: ABS

• Kích thước: 360x30x20mm

• Điện áp: 12V / 24V

 

Đơn giá: Liên hệ

Đèn hậu cho xe Sori SL-43

• Chóa đèn: PMMA, Thân đèn: ABS

• Kích thước: Ø 109×35mm

• Điện áp: 12V / 24V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn hậu cho xe Sori SL-42

• Chóa đèn: PMMA, Thân đèn: nhựa ABS
• Kích thước: Ø 109×35mm
• Điện áp: 12V / 24V

Đơn giá: Liên hệ