Đèn hông xe tải Sori SL-52

• Chóa đèn: PMMA, Thân đèn: ABS

• Kích thước: 168×62×23mm

• Điện áp: 12V hoặc 24V

Đơn giá: Liên hệ

đèn marker cho xe KATRI SORI SL-16

• Chóa đèn: PC, Thân đèn: PVC
• Kích thước: 99 × 51 × 149mm
• Điện áp: 24V

Đơn giá: Liên hệ

đèn marker cho xe KATRI SORI SL-14

• Chóa đèn: PC, Thân đèn: PVC
• Kích thước: 110 × 40 × 149mm
• Điện áp: 12 / 24V

Đơn giá: Liên hệ