relay bán dẫn Autonics SPR1-225NNN

1P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-235NNF

1P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-250NNF

1P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: 4.375.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.530.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-270NNF

1P 70A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-2100NNF

1P 100A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-2150NNF

1P 150A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-2150NFN

1P 150A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-2100NFN

1P 100A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-270NFN

1P 70A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-250NFN

1P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-250NFF

1P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-235NFF

1P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-270NFF

1P 70A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-2150NFF

1P 150A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: 7.142.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.660.000 VNĐ

relay bán dẫn Autonics SPR1-235NNN

1P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

relay bán dẫn Autonics SPR1-235NNN

1P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC,alarm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

relay bán dẫn Autonics SPR1-250NNN

1P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC,alarm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

relay bán dẫn Autonics SPR1-225TFF

1P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC, alarm + RS485

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-225TFF

1P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC, alarm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-2100TFF

1P 100A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC, alarm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-2150TFF

1P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 220VAC, alarm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-335NNF

1P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 380VAC, alarm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-370TNN

1P 70A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 380VAC, alarm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-325TFN

1P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 380VAC, alarm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn Autonics SPR1-335TFN

1P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 380VAC, alarm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ