Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125TFN

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3X110VAC, alarm, RS485

Giá KM còn: 11.436.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 17.070.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125TNF

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Giá KM còn: 10.813.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.140.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125TNN

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Giá KM còn: 9.862.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.720.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125NFF

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Giá KM còn: 11.436.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 17.070.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125NFN

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Giá KM còn: 10.485.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.650.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125NNF

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Giá KM còn: 9.862.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.720.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125NNN

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Giá KM còn: 8.951.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.360.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125TFF

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Giá KM còn: 12.348.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 18.430.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135NNN

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Giá KM còn: 9.393.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.020.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135NNF

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Giá KM còn: 10.304.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.380.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135NFN

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Giá KM còn: 10.927.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.310.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135NFF

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Giá KM còn: 11.838.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 17.670.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135TNN

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Giá KM còn: 10.304.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.380.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135TNF

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Giá KM còn: 11.256.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.800.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135TFN

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Giá KM còn: 11.838.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 17.670.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135TFF

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Giá KM còn: 12.790.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 19.090.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150NNN

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Giá KM còn: 10.271.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.330.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150NNF

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Giá KM còn: 11.222.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.750.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150NFN

3P 505A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Giá KM còn: 11.838.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 17.670.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150NFF

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Giá KM còn: 12.756.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 19.040.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150TNN

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm ,RS485

Giá KM còn: 11.222.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.750.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150TNF

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm ,RS485

Giá KM còn: 1.212.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.810.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150TFN

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm ,RS485

Giá KM còn: 12.756.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 19.040.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150TFF

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm ,RS485

Giá KM còn: 13.701.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.450.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-170NNN

3P 70A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Giá KM còn: 11.148.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.640.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-235NFN

3P 35A,

ngõ vào: 4-20mA,

Ngõ ra: 3 X 220VAC, alarm

Giá KM còn: 11.256.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.800.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-250TFF

3P 50A,  alarm, RS485

ngõ vào: 4-20mA,

Ngõ ra: 3 X 110VAC,

Giá KM còn: 13.996.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.890.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-335TFF

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 380VAC, alarm ,RS485

Giá KM còn: 13.413.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.020.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-270TFF

3P 70A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 220VAC, alarm ,RS485

Giá KM còn: 14.874.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.200.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-3100NFF

3P 100A,

ngõ vào: 4-20mA,

Ngõ ra: 3P 380VAC, alarm

Giá KM còn: 19.141.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.570.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất 50A Autonics ​SPR3-350TFF

3P 50A,

ngõ vào: 4-20mA,

Ngõ ra: 3P 380VAC, alarm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

SPR3-3150TFF

3P 150A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 380VAC, alarm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

SPR3-370NFF

3P 70A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 380VAC, Alarm

Giá KM còn: 14.250.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.270.000 VNĐ

SPR3-370NNF

3P 70A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 380VAC,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

SPR3-370NNN

3P 70A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 380VAC, Alarm

Giá KM còn: 11.765.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 17.560.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất 25A Autonics SPR3-425NNF

3P 50A, alarm ,RS485

ngõ vào: 4-20mA,

Ngõ ra: 3 X 440VAC, 

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-450TFF

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 440VAC, alarm ,RS485

Giá KM còn: 14.612.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.810.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics FSPR3-4150TFF

3P 150A, alarm, RS485

ngõ vào: 4-20mA,

Ngõ ra: 3 X 440VAC, 

Giá KM còn: 24.769.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 36.970.000 VNĐ