Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125TFN

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3X110VAC, alarm, RS485

Đơn giá: 17.070.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125TNF

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Đơn giá: 16.140.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125TNN

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Đơn giá: 14.720.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125NFF

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Đơn giá: 17.070.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125NFN

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Đơn giá: 15.650.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125NNF

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Đơn giá: 14.720.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125NNN

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Đơn giá: 13.360.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-125TFF

3P 25A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Đơn giá: 18.430.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135NNN

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Đơn giá: 14.020.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135NNF

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Đơn giá: 15.380.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135NFN

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Đơn giá: 16.310.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135NFF

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Đơn giá: 17.670.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135TNN

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Đơn giá: 15.380.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135TNF

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Đơn giá: 16.800.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135TFN

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Đơn giá: 17.670.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-135TFF

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Đơn giá: 19.090.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150NNN

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Đơn giá: 15.330.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150NNF

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm, RS485

Đơn giá: 16.750.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150NFN

3P 505A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Đơn giá: 17.670.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150NFF

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Đơn giá: 19.040.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150TNN

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm ,RS485

Đơn giá: 16.750.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150TNF

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm ,RS485

Đơn giá: 1.810.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150TFN

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm ,RS485

Đơn giá: 19.040.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-150TFF

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm ,RS485

Đơn giá: 20.450.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-170NNN

3P 70A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm

Đơn giá: 16.640.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-250TFF

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 110VAC, alarm ,RS485

Đơn giá: 20.890.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-235NFN

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 220VAC, alarm

Đơn giá: 16.800.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-450TFF

3P 50A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 440VAC, alarm ,RS485

Đơn giá: 21.810.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-335TFF

3P 35A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 380VAC, alarm ,RS485

Đơn giá: 20.020.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-270TFF

3P 70A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 220VAC, alarm ,RS485

Đơn giá: 22.200.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics SPR3-3100NFF

3P 100A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 380VAC, alarm

Đơn giá: 28.570.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics FSPR3-4150TFF

3P 150A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 440VAC, alarm ,RS485

Đơn giá: 36.970.000 VNĐ

SPR3-3150TFF

3P 150A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 380VAC, alarm

Đơn giá: Liên hệ

SPR3-370NFF

3P 70A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 380VAC, Alarm

Đơn giá: 21.270.000 VNĐ

SPR3-370NNF

3P 70A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 380VAC,

Đơn giá: Liên hệ

SPR3-370NNN

3P 70A, ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: 3 X 380VAC, Alarm

Đơn giá: 17.560.000 VNĐ