SSR Autonics SRC1-1215

1P 15A

Ngõ vào: 4-30VDC

Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 369.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRC1-1220

1P 20A,

ngõ vào: 4-30VDC

Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 414.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 619.000 VNĐ

relay bán dẫn Autonics SRC1-1230

1P 30A

ngõ vào: 4-30VDC

Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 483.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 721.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRC1-1420

1P 20A

ngõ vào: 4-30VDC

Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 454.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.000 VNĐ

SSR Autonics SRC1-1420R

1P 20A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 454.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRC1-4215

1P 15A

ngõ vào: 90-240VAC

Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

SSR 1 pha Autonics SRC1-4220

1P 20A

ngõ vào: 90-240VAC

Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 440.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 657.200 VNĐ

SSR Autonics SRC1-4230

1P 30A

ngõ vào: 90-240VAC

Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 525.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 784.000 VNĐ

SSR 1 PHA Autonics SRC1-4420

1P 20A

ngõ vào: 90-240VAC

Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 469.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 700.000 VNĐ