SSR Autonics SRC1-1215

1P 15A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 551.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRC1-1220

1P 20A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 594.000 VNĐ

relay bán dẫn Autonics SRC1-1230

1P 30A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 721.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRC1-1420

1P 20A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 48-480VAC

Đơn giá: 678.000 VNĐ

SSR Autonics SRC1-1420R

1P 20A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 678.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRC1-4215

1P 15A, ngõ vào: 90-240VAC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 615.000 VNĐ

SSR 1 pha Autonics SRC1-4220

1P 20A, ngõ vào: 90-240VAC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 657.200 VNĐ

SSR Autonics SRC1-4230

1P 30A, ngõ vào: 90-240VAC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 784.000 VNĐ

SSR 1 PHA Autonics SRC1-4420

1P 20A, ngõ vào: 90-240VAC, Ngõ ra: 24-240VAC

Đơn giá: 700.000 VNĐ