SSR 1P 15A Autonics SRH1-1215-N

SSR 1P 15A,

ngõ vào 4-30VDC,

ngõ ra 24-240VAC, có đế nhôm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

relay bán dẫn Autonics SRH1-1220-N

SSR 1P 20A,

ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 411.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.800 VNĐ

SSR 1P 30A Autonics SRH1-1230-N

SSR 1P 30A,

ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 483.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 721.000 VNĐ

relay bán dẫn Autonics SRH1-1240

SSR 1P 40A,

ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 540.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 806.000 VNĐ

SRH1-1260 relay bán dẫn Autonics

SSR 1P 60A,

ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 838.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.250.800 VNĐ

SSR Autonics SRH1-1420-N

SSR 1P 20A,

in: 4-30VDC, out: 48-480VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 426.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 636.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2215

SSR 1P 15A,

in: 24VDC, out: 24-240VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 383.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2220

SSR 1P 20A,

in: 24VDC,

out: 24-240VAC, có đế nhôm

Giá KM còn: 411.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.800 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2230

SSR 1P 30A,

in: 24VDC,

out: 24-240VAC, có đế nhôm

Giá KM còn: 483.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 721.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2240

SSR 1P 40A,

in: 24VDC, out: 24-240VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 540.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 806.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2260

SSR 1P 60A,

in: 24VDC, out: 24-240VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 838.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.250.800 VNĐ

SSR 1P Autonics SRH1-2420

SSR 1P 20A,

in: 24VDC, out: 48-480VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 426.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 636.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRH1-2430

SSR 1P 30A,

in: 24VAC, out: 48-480VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 568.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 848.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2460

SSR 1P 60A,

in: 24VAC, out: 48-480VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 838.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.250.800 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-4215

SSR 1P 15A, in: 90-240VAC,

out: 24-240VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 426.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 636.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRH1-4220

SSR 1P 20A,

in: 90-240VAC, out: 24-240VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 440.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 657.200 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-4230

SSR 1P 30A,

in: 90-240VAC, out: 24-240VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 525.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 784.000 VNĐ

SSR 1 pha Autonics SRH1-4240

SSR 1P 40A,

in: 90-240VAC,

out: 24-240VAC, có đế nhôm

Giá KM còn: 568.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 848.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics RH1-4240

SSR 1P 40A, in: 90-240VAC, out: 24-240VAC

Giá KM còn: 568.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 848.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-4260

SSR 1P 60A,

in: 90-240VAC,

out: 24-240VAC, có đế nhôm

Giá KM còn: 852.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.272.000 VNĐ

SSR 1 pha Autonics SRH1-A220-N

SSR 1P 20A,

in: 4-20mA, out: 100-240VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 1.088.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.625.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRH1-A230-N

SSR 1P, 30A,

in: 4-20mA,100-240VAC,

có đế nhôm giải

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

SSR 1P 20A Autonics SRH1-A420-N

SSR 1P 30A,

in: 4-20mA, out: 200-480VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 1.285.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.919.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRH1-A430-N

SSR 1P 30A,

in: 4-20mA, out: 200-480VAC,

có đế nhôm

Giá KM còn: 1.384.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.066.000 VNĐ