SSR 1P 15A Autonics SRH1-1215-N

SSR 1P 15A,

ngõ vào 4-30VDC,

ngõ ra 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: Liên hệ

relay bán dẫn Autonics SRH1-1220-N

SSR 1P 20A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 614.800 VNĐ

SSR 1P 30A Autonics SRH1-1230-N

SSR 1P 30A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 721.000 VNĐ

relay bán dẫn Autonics SRH1-1240

SSR 1P 40A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 806.000 VNĐ

SRH1-1260 relay bán dẫn Autonics

SSR 1P 60A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 1.250.800 VNĐ

SSR Autonics SRH1-1420-N

SSR 1P 20A, in: 4-30VDC, out: 48-480VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 636.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2215

SSR 1P 15A, in: 24VDC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 572.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2220

SSR 1P 20A, in: 24VDC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 614.800 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2230

SSR 1P 30A, in: 24VDC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 721.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2240

SSR 1P 40A, in: 24VDC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 806.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2260

SSR 1P 60A, in: 24VDC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 1.250.800 VNĐ

SSR 1P Autonics SRH1-2420

SSR 1P 20A, in: 24VDC, out: 48-480VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 636.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRH1-2430

SSR 1P 30A, in: 24VAC, out: 48-480VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 848.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-2460

SSR 1P 60A, in: 24VAC, out: 48-480VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 1.250.800 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-4215

SSR 1P 15A, in: 90-240VAC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 636.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRH1-4220

SSR 1P 20A, in: 90-240VAC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 657.200 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-4230

SSR 1P 30A, in: 90-240VAC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 784.000 VNĐ

SSR 1 pha Autonics SRH1-4240

SSR 1P 40A, in: 90-240VAC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 848.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics RH1-4240

SSR 1P 40A, in: 90-240VAC, out: 24-240VAC

Đơn giá: 848.000 VNĐ

relay bán dẫn 1 pha SSR Autonics SRH1-4260

SSR 1P 60A, in: 90-240VAC, out: 24-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 1.272.000 VNĐ

SSR 1 pha Autonics SRH1-A220-N

SSR 1P 20A, in: 4-20mA, out: 100-240VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 1.484.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRH1-A230-N

SSR 1P, 30A, in: 4-20mA, 100-240VAC, có đế nhôm giải

Đơn giá: 1.675.000 VNĐ

SSR 1P 20A Autonics SRH1-A420-N

SSR 1P 30A, in: 4-20mA, out: 200-480VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 1.830.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRH1-A430-N

SSR 1P 30A, in: 4-20mA, out: 200-480VAC, có đế nhôm

Đơn giá: 2.056.000 VNĐ