relay bán dẫn SSR Autonics SRS1-B1202-2

1P 2A

ngõ vào: 4-30VDC

Ngõ ra: 90-240VAC

Giá KM còn: 353.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 527.000 VNĐ

SSR 1 pha Autonics SRS1-B1203-1

1P 3A

ngõ vào: 4-30VDC

Ngõ ra: 2x 90-240VAC

Giá KM còn: 287.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 429.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRS1-B1202R-2

1P 2A

ngõ vào: 4-30VDC

Ngõ ra: 2x 90-240VAC

Giá KM còn: 353.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 527.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRS1-B1203R-1

1P 3A

ngõ vào: 4-30VDC

Ngõ ra: 90-240VAC

Giá KM còn: 287.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 429.000 VNĐ

SSR Autonics SRS1-B1205R-1

1P 5A

ngõ vào: 4-30VDC

Ngõ ra: 90-240VAC

Giá KM còn: 353.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 527.000 VNĐ

relay bán dẫn SSR Autonics SRS1-B1205-1

1P 5A

ngõ vào: 4-30VDC

Ngõ ra: 90-240VAC

Giá KM còn: 353.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 527.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SRS Autonics SRS1-A1202

1P 2A

ngõ vào: 4-24VDC

Ngõ ra: 90-240VAC

Giá KM còn: 217.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 325.000 VNĐ

relay bán dẫn Autonics SRS1-A1202R

1P 2A,

ngõ vào: 4-24VDC,

Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 217.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 325.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SRS Autonics SRS1-A1203

1P 3A

ngõ vào: 4-24VDC

Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 287.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 429.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SRS Autonics SRS1-A1203R

1P 3A

ngõ vào: 4-24VDC

Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 287.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 429.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SRS Autonics SRS1-A1205

1P 5A

ngõ vào: 4-24VDC

Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 353.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 527.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SRS Autonics SRS1-A1205R

1P 5A

ngõ vào: 4-24VDC

Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 353.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 527.000 VNĐ

relay bán dẫn Autonics SRS1-A1D101

1P 1A

ngõ vào: 4-24VDC

Ngõ ra: 5-100VDC

Giá KM còn: 238.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 356.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SRS Autonics SRS1-A1D102

1P 2A

Ngõ vào: 4-24VDC

Ngõ ra: 5-240VAC

Giá KM còn: 266.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 398.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SRS Autonics SRS1-A1D201

1P 1A

ngõ vào: 4-24VDC

Ngõ ra: 5-240VAC

Giá KM còn: 266.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 398.000 VNĐ

Relay bán dẫn Autonics SRS1-A1X201

1P 1A

ngõ vào: 4-24VDC

Ngõ ra: 5-240VAC

Giá KM còn: 308.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 460.000 VNĐ

Đế 5 chân cho SRS1-A Autonics SK-G05

1P 1A

ngõ vào: 4-24VDC

Ngõ ra: 5-240VAC

Giá KM còn: 98.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 147.000 VNĐ