SSR 3 pha Autonics SR2

SSR 3P Autonics SR2

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

SSR 3 pha Autonics SR2

SSR 3 pha Autonics SR2

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

SSR 3 pha Autonics SR3

SSR 3P Autonics SR3

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

SSR 3 pha Autonics SRH3

Ngõ vào điều khiển: 4-30VDC, 24VAC, 90-240VAC
Ngõ ra: 24-240 VAC, 48-480 VAC
TẢi định mức: 15, 30, 40, 50, 75A

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

SSR 3 Pha Autonics SRH2

SSR 3P Autonics SRH2

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-1215

3P 15A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-1230

3P 30A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 741.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.106.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-1250

3P 50A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 1.254.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.872.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-1275

3P 75A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 1.341.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.002.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-1415R

3P 15A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 1.113.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.662.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-1430R

3P 30A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 1.211.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.808.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-1440R

3P 40A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 1.267.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.892.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-1440

3P 40A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 1.267.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.892.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-1450R

3P 50A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 2.036.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.040.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-1475R

3P 75A, ngõ vào: 4-30VDC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 2.176.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.249.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-2415

3P 15A, ngõ vào: 24VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 1.211.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.808.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-2430

3P 30A, ngõ vào: 24VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-2440

3P 40A, ngõ vào: 24VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 1.267.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.892.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-2450

3P 50A, ngõ vào: 24VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 2.036.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.040.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-2475

3P 75A, ngõ vào: 24VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 2.176.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.249.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-4215

3P 15A, ngõ vào: 9-240VAC, Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 770.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.150.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-4230

3P 30A,

ngõ vào: 9-240VAC,

Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 800.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.195.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-4250

3P 50A, ngõ vào: 9-240VAC, Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 1.211.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.808.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-4275

3P 75A, ngõ vào: 9-240VAC, Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: 1.295.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.934.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-4415

3P 15A, ngõ vào: 90-240VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 1.076.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.606.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-4430

Pha điều khiển : 2 pha

Điện áp ngõ vào định mức : 90-240VAC

Điện áp tải định mức : 48-480VAC / 30A

Giá KM còn: 1.211.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.808.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn Autonics SR2-4440

3P 40A, ngõ vào: 90-240VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 1.267.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.892.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn Autonnics SR2-4450

3P 50A, ngõ vào: 90-240VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 2.036.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.040.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR2-4475

3P 75A, ngõ vào: 90-240VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: 2.253.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.364.000 VNĐ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR3-1215

3P 15A, ngõ vào: 4-30VAC, Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR3-1230

3P 30A, ngõ vào: 4-30VAC, Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR3-1250

3P 50A, ngõ vào: 4-30VAC, Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR3-1275

3P 75A, ngõ vào: 4-30VAC, Ngõ ra: 24-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR3-1415

3P 15A, ngõ vào: 4-30VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR3-1430R

3P 30A, ngõ vào: 4-30VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR3-1415R

3P 15A, ngõ vào: 4-30VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR3-1440R

3P 40A, ngõ vào: 4-30VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR3-1450R

3P 50A, ngõ vào: 4-30VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR3-1475

3P 75A, ngõ vào: 4-30VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay Bán Dẫn SSR Autonics SR3-1475R

3P 75A, ngõ vào: 4-30VAC, Ngõ ra: 48-480VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ