hộp điện nhựa chống thấm Hi Box Switch Box Knockout

Bề rộng 75, 125 và 175mm

Bề cao: 125, 175 và 250mm

bế sâu: 75, 100 và 125mm, IP67, IK08

Đơn giá: Liên hệ

Hộp đấu dây kín nước Hi Box DS-AG-1525-1

W150xH250xD130 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 336.000 VNĐ

Hộp công tắc nút nhấn chống thấm Hi_Box Switch Box DS-PG

1-4 lỗ, D22, 25, 30mm

Đơn giá: Liên hệ

hộp điện nhựa chống nước Hi Box Switch Box

Bề rộng từ 50 - 200mm

Bề cao: từ 65 tới 250mm

độ sâu: 35 đến 160mm. IP67, IK08

Đơn giá: Liên hệ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1520

W150xH200xD100 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 614.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước Hi Box DS-AG-0811-S

W80xH110xD45, nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa, IP67,

Đơn giá: 138.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước Hi Box DS-AG-0811-S1

W80xH110xD60, nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa, IP67,

Đơn giá: 158.000 VNĐ

hộp điện nhựa chống nước IP67 Hi Box DS-AG-1010-S

W100xH100xD75 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 178.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1010

W100xH100xD100 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 198.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-0813

W80xH130xD70 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 178.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-0811-1

W80xH110xD85 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 198.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-0816-S

W80xH160xD55 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 201.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-0818

W80xH180xD70 (bulon nhựa) IP67, Korea

Đơn giá: 217.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-0813-1

W80xH130xD85 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 217.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-0816

W80xH160xD90 (bulon nhựa) IP67, Korea

Đơn giá: 225.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-0820

W80xH200xD70 (bulon nhựa) IP67, Korea

Đơn giá: 225.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1212

W125xH125xD100 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 237.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1520-S

W150xH200xD75 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 249.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-0818-1

W80xH180xD85 (bulon nhựa) IP67, Korea

Đơn giá: 257.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1217

W125xH175xD75 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 257.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1417

W140xH170xD95 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 277.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-0825-1

W50xH65xD55 (bulon nhựa) IP67, Korea

Đơn giá: 277.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1515

W150xH150xD100 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 277.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1520-S1

W150xH200xD105 (bulon nhựa) IP67, Korea

Đơn giá: 277.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1423

W140xH230xD95 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 284.000 VNĐ

Hộp nút nhấn kín nước IP67 Hi Box DS-PCG-0811-1 B1

Kích thước: 80x110x85

1 lổ Ø22 Vật liệu: nhựa ABS.

Cấp bảo vệ: IP67.

Đơn giá: 378.000 VNĐ

Hộp nút nhấn kín nước IP67 Hi Box DS-PCG-0813-1 B2

Kích thước: 80x130x85

Vật liệu: nhựa ABS. gồm : 2 lổ Ø22

Cấp bảo vệ: IP67.

Đơn giá: 217.000 VNĐ

Hộp nút nhấn kín nước IP67 Hi Box DS-PCG-0818-1 B3

Kích thước: 80x180x85

Bao gồm : 3 lổ Ø22, nhựa ABS.

Cấp bảo vệ: IP67.

Đơn giá: 257.000 VNĐ

Hộp nút nhấn kín nước IP67 Hi Box DS-PCG-0825-1 B4

Kích thước: 80x250x85

Bao gồm : 4 lổ Ø22, nhựa ABS.

Cấp bảo vệ: IP67.

Đơn giá: 277.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-2020-S

W200xH200xD95 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 296.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước Hi Box DS-AG-2020

W200xH200xD130 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 336.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-2020-B

W200xH200xD160 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 375.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1725-1

W175xH250xD100 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi_Box DS-AG-1525

W150xH250xD100 (bulon nhựa)

IP67, IK08,

Korea

Đơn giá: 296.000 VNĐ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1525-B1

W150xH250xD160 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1525-B

W150xH250xD130 (bulon nhựa) IP67, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Hộp đấu dây kín nước Hi Box DS-AG-1520-B1

W150xH200xD160 (bulon nhựa) IP67, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-1520-B

W150xH200xD130 (bulon nhựa) IP67, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Switch box Hi Box DS-AG-1520-1

W150xH200xD130 (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Hộp đấu dây kín nước IP67 Hi Box DS-AG-0825

W80xH250xD70 (bulon nhựa) IP67, Korea

Đơn giá: 237.000 VNĐ